SvemirPlaneta Merkur
Merkur je jedina planeta sunčevog sistema, pored Zemlje, koja poseduje magnetno polje, koje je 100 puta slabije od Zemljinog. Merkur je suncu...

Planeta Venera
Venera je druga planeta u Sunčevom sistemu, prema rastojanju od Sunca (od Sunca je udaljena 108 miliona km), a posle Sunca i Meseca, najsjajniji...

Planeta Zemlja
Prema udaljenosti od Sunca Zemlja je treća planeta. Najteža je u odnosu na stenovite planete ( džinovske gasovite planete, kao Jupiter, još su teže), ...

Planeta Mars
Mars je četvrta planeta po udaljenosti od Sunca i ujedno planeta koja je oduvek budila maštu sanjara.Slično Zemlji, Mars ima vulkane, planine, presuđena ...

Planeta Jupiter
Jupiter krasi velika crvena pega, otkrivena 1665. godine. Jedan od senzacionalnih rezultata misije ''Vojadžer'' je otkriće prstena oko ove planete, ...

Planeta Saturn
Saturnova najznačajnija karakteristika su njegovi prstenovi koji ga okružuju. Otkrio ih je 1610. godine italijanski naučnik Galileo, ...

Planeta Uran
Uran je prva planeta otkrivena korišćenjem teleskopa. Od 1781. godine je poznata kao planeta, dok je pre toga bila ucrtana kao zvezda....

Planeta Neptun
Osma planeta Sunčevog sistema, Neptun, nalazi se na trideset put većem rastojanju od Sunca nego Zemlja, a njegova godina je kao 164,8 naših...

Planeta Pluton
Pluton je deveta planeta Sunčevog sistema. Otkrio ju je 1930. godine američki astronom Clyde William Tombaugh. Za posmatrača sa ove planete ...

Astronomija
Astronomija je najstarija prirodna nauka,koja se bavi svemirom u celini i zakonima koji u njemu vladaju, gledajući u prošlost ali i u budućnost. ...

Asteroidi (Planetoidi)
Asteroidi ili planetoidi su mala, uglavnom stenovita tela nepravilnih oblika, što ukazuje da oni potiču sa spoljnih slojeva neke nekadašnje, manje planete...

Astronomija starih civilizacija
Pre više hiljada godina, u vreme drevnih civilizacija, ljudi su verovali da su Sunce i Mesec bogovi, da je Zemlja ravna ploča, a da je nebo jedna velika kupola ...

Evolucija znanja o sunčevom sistemu
Sa razvojem nauke razvijala se i naša predstava o nastanku Sunčevog sistema. Hipoteze o postanku Sunčevog sistema se mogu podeliti u tri grupe ...

Heliocentrični sistem sveta
Poljski naučnik Nikola Kopernik 1540. godine je objavio svoju teoriju o heliocentričnom sitemu sveta, po kojoj se Sunce nalazi u centru svemira, ...

Komete, meteori i meteoriti
Komete su veoma neobična tela, koja se nalaze na periferiji Sunčevog sistema, a samo retko zalaze u blizinu Sunca, među planete.

Međuzvezdana materija
Međuzvezdani prostor nije prazan. Osim gravitacionog i magnetskog polja, u njemu je i međuzvezdana materija. Ona se sastoji od čestica, prašine i gasa.

Mesec, zemljin satelit
Mesec, prirodni Zemljin satelit, svakog dana izlazi i zalazi kasnije nego prethodnog dana, što je dokaz da on nije nepomičan na nebeskoj sferi...

Sunce
Sunce je jedna od više milijardi zvezda u galaksiji Mlečni put. Za nas na Zemlji ona je od ključnog značaja, jer bez njega ne bi mogao da postoji nikakav život....

Sunčev sistem
Svih devet planeta sunčevog sistema obilazi oko Sunca u istom smeru. Planete se dele na dve grupe. Planete Zemljinog tipa su Merkur, Venera, Zemlja...

Planete
Planete su veliki objekti koji kruže u orbiti oko neke zvezde. Mogu biti sastavljene od stena, metala, tečnosti , gasa, ili kombinacije ovih elemenata.

Sateliti ostalih planeta
Unutrašnje planete Merkur i Venera nemaju satelite, dok oko Marsa (boga rata) kruže dva satelita Fobs (Strah) i Dejmos (Užas)....

Pomračenje sunca
Pomračenje Sunca se događa kada Zemlja uđe u Mesečevu senku, što se može desiti samo u vreme mladog Meseca. Osim toga, zbog nagiba ravni ...

Vasiona
Skoro sva materija u vasioni se nalazi u galaksijama, ogromnim masama zvezda, gasa i prašine. Verovatno postoji oko sto milijardi galaksija, ...

život zvezda
Nije sasvim jasno zašto dolazi do ovoga. Moguće je da je ovaj proces pokrenut eksplozijom neke obližnje zvezde koja je pri kraju svog života zvezde...

Zemlja u svemiru
Zemlja, sićušna tačka u svemiru, sa svojim pratiocem Mesecom, zajedno sa još osam planeta, više hiljada asteroida (malih planeta) i velikim brojem ...

Crne rupe
Cren rupe su majušni prostori u vasioni okruženi silom gravitacije tako jakom da im ništa, čak ni svetlost, ne može pobeći. ...

Istraživanje svemira
Nova tehnologija je omogućila istraživanje svemira. Sateliti su svemirske letelice bez posade koje kruže oko Zemlje i lansiraju se pomoću raketa u svemir. ...

Klasifikacija zvezda
Zvezde su ogromne rotirajuće lopte užarenog gasa. vezde se mogu različito klasifikovati. Osnovne klase imaju slovne oznake O-B-A-F-G-K-M...

Galaksije
Galaksije su velike skupine zvezda i u jednoj galaksiji može biti stotine miliona zvezda, koje deluju jedne na druge svojom gravitacijom i sve se okreću ...

Moderna astronomija
Moderna astronomija zasniva svoje teorije na astronomskim istraživanjima, korišćenju pojmova i zakona fizike, pogotovo kvantne mehanike, ...

Orijentacija na nebu
Ljudi su još u najstarija vremena starih civilizacija koristili položaj zvezda za orijentaciju na nebu.Pogled na noćno nebo otkriva različite objekte ...

Promenjive zvezde
Ni jedna zvezda nema konstantan sjaj. Ipak, i u dugim vremenskim intervalima kod najvećeg broja zvezda nema promena sjaja. ...

Svemirske stanice
Svemirske stanice pružaju mogućnost ljudima da žive u svemiru duže vreme. Na njima su smeštena laboratorije u kojima naučnici i inženjeri...


Search