Planeta Neptun


Osma planeta Sunčevog sistema, Neptun, nalazi se na trideset put većem rastojanju od Sunca nego Zemlja, a njegova godina je kao 164,8 naših. To znači da od kad je otkriven (1846. godine) do danas nije napravio ni jedan obilazak oko Sunca. Neptun okružuju četiri prstena, a prati ga trinest njegovih prirodnih satelita. Kružu uglavnom na približnoj udaljenosti od 4 496 miliona kilometara od Sunca po gotovo kružnoj orbiti. Neptun je planeta čiji je obim 72 puta veći od Zemljinog i ima 17 puta veću masu od Zemlje.

Neptun je četvrta planeta po veličini. Orbita Neptuna se nalazi sa spoljne strane orbite Urana i u najvećem delu vremena sa unutrašnje strane Plutonove orbite. Svakih 248 godina eliptična putanja Plutona se naše sa unutrašnje strane Neptuna i tada Neptun postaje najudaljenija planeta od Sunca. Takav raspored planeta traje 20 godina. Poslednji put to se desilo u periodu od 1979. do 1999. godine.

Astronomi veruju da Neptun ima čvrsto jezgro, sastavljeno uglavnom od gvožđa i silicijuma, koje je okruženo slojem zagrejanog tečnog vodonika, sa nešto amonijaka i metana. Planeta se formirala od smrznute vode i čvrstog materijala, koji najverovatnije potiče od hladnih kometa kakve su pronađene na granici Sunčevog sistema. Ova svetla, plava kugla skoro da nema nikakvih površinskih obeležja. U vreme kada ju je fotografisao Vojadžer (1989. godine), serija oluja pod imenom Velika tamna pega (koja je kasnije nestala) mogla se videti kako se kreće brzo u pravcu suprotnom rotaciji. Vetrovi na Neptunu duvaju brzinom većom od 2 000 km na sat. Kao i drugi gasoviti džinovi, Neptun ima sistem prstenova. Postoje četiri teško vidljiva prstena, koji su sastavljeni od tamnih komadića leda.Search