Asteroidi (Planetoidi)


Asteroidi ili planetoidi su mala, uglavnom stenovita tela nepravilnih oblika, što ukazuje da oni potiču sa spoljnih slojeva neke nekadašnje, manje planete. Ali, neki od njih su metalni, takvi asteroidi potiču iz jezgra jedne takve planete. Oni kruže oko Sunca i obrazuju pojas širok 550 miliona kilometara između Marsa i Jupitera. Najveći među njima, Ceres, ima prečnik nešto manji od 1 000 km. Samo mali broj asteroida ima prečnik veći od 100 kilometara.

Sistematskim traganjima za planetom koja je prema proračunima trebala da se nalazi između Marsa i Jupitera otkriven je prvi asteroid (planetoid - mala planeta). Do sada su određene putanje za preko 70000 malih planeta. Smatra se da ih ima više miliona.

Astronomi veruju da je za vreme formiranja Sunčevog sistema, jaka privlačnost Jupiterove sile gravitacije izazvala sudare obližnjih planetezimala, što ih je sprečilo da formiraju novu planetu. Od ovoga je preostao pojas fragmenata koje nazivamo asteroidima.

Posle ovog formiranja, asteroidi su nastavili da se međusobno sudaraju, stvarajući manje fragmente koji se nazivaju meteoridi. Oni povremeno padaju na površinu Zemlje i tada se nazivaju meteoriti. Postoji bojazan da bi na Zemlju mogao da padne neki veliki meteorit. Takav meteorit mogao bi da izazove pustoš na zemlji i dovede do takvih klimatskih promena koje bi bile dovoljne da unište mnoge oblike života na našoj planeti. Proučavanjem fragmenata asteroida koji su pali na Zemlju, naučnici su odredili da je starost Sunčevog sistema 4,6 miliona godina.Search