Komete, meteori i meteoriti


Komete su veoma neobična tela, koja se nalaze na periferiji Sunčevog sistema, a samo retko zalaze u blizinu Sunca, među planete. Komete obično dobijaju ime po onome ko ih otkrije. Najpoznatija od svih kometa je Halejeva kometa. Periodično se pojavljuje svakih 76 godina. Poslednji put je prošla pored Sunca februara 1986. godine.

Glava komete okružuje malo jezgro, a sa približavanjem Suncu razvija se u rep. Glava komete dostiže i 100 000 km, iako jezgro obično nije veće od 1 - 2 km. Sastoji se od leda, prašine i kamenja, a utvrđeno je i prisustvao ugljovodonika. Rep nastaje isparavanjem usled zagrevanja i interakcijom sa Sunčevim vetrom. Kada je kometa u blizini Sunca, njen rep može da dostigne i više od sto miliona kilometara, i obično se sastoji od dva repa okrenutih nasuprot Suncu. Komete u svakom peolasku pored Sunca gube deo svoje materije, koja se rasipa duž njene putanje. Ako se putanja komete ukršta sa Zemljinom, zaostali delići, koji čine meteorski roj, pri nailasku Zemlje mogu da uđu u njenu atmosferu brzinom od 70 km/s. Pri tome se oni zagrevaju trenjem sa atmosferom i sagorevaju. To su meteori.

Ukoliko celo meteorsko telo ne sagori prolaskom kroz atmosferu, na Zemljinu površinu pada meteorit. Meteoriti mogu da budu kameni, gvozdeni ili kameno-gvozdeni. Teški su najčešće kao zrna prašine, pa do nekoliko grama. Zabeleženi su i slučajevi meteorita od desetine tona. Da su nekada padali mnogo veći meteoriti svedoče krateri i na Mesecu i na Zemlji.Search