Pomračenje Sunca se događa kada Zemlja uđe u Mesečevu senku, što se može desiti samo u vreme mladog Meseca. Osim toga, zbog nagiba ravni mesečeve orbite od oko 5 stepeni u odnosu na ravan kruga po kome se Sunce prividno kreće među zvezdama, do pomračenja dolazi samo ako je Mesec u blizini jednog od čvorova. Pošto Mesec nema atmosferu, granice njegove senke su veoma oštre. Dužina konusa Mesečeve senke je upravo dovoljna da dodiruje Zemlju. Često kad je Mesec u apogeju, odnosno tački na svojoj orbiti najudaljenijoj od Zemlje, Zemlja susreće samo produžetak ovog konusa.

U prvom slučaju Mesečev disk u potpunosti poklapa Sunčev disk i takvo pomračenje se zove potpuno centralno pomračenje Sunca. U drugom slučaju, kada se Zemlja nalazi u produžetku konusa Mesečeve senke, Mesečev disk nam prividno izgleda manji od Sunca i takvo se pomračenje zove prstenasto pomračenje Sunca. Ako Zemlja uđe samo u Mesečevu polusenku, a ne i u senku, pomračenje se naziva necentralno i onda je ono samo delimično.

Za razliku od Mesečevog pomračenja koje se vidi iz svih tačaka Zemljine površine sa kojih se u tom trenutku vidi Mesec, potpuno pomračenje Sunca vidi se samo u veoma uskom pojasu. Izvan ovog pojasa, ako je posmatrač u konusu Mesečeve polusenke, videće se delimično pomračenjeSearch
povezane teme: