Sunčev sistem


Sunce, čija masa čini oko 99,9% ukupne mase celog Sunčevog sistema, predstavlja centar oko koga obilazi devet poznatih planeta: Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun i Pluton. Njih prate 64 poznata satelita, više od 6.000 do sada poznatih asteroida (malih planeta), veliki broj kometa, bezbroj meteorskih tela i ogromne količine gasa i prašine. Ova tela se kreću u prostoru, koji se naziva međuplanetarni prostor.

Svih devet planeta sunčevog sistema obilazi oko Sunca u istom smeru. Planete se dele na dve grupe. Planete Zemljinog tipa su Merkur, Venera, Zemlja i Mars, a planete Jupiterovog tipa su Jupiter, Saturn, Uran i Neptun. Pluton, koji sa Haronom čini dvojni sistem, ne pripada jasno ni jednoj od ovih grupa. Planete Zemljinog tipa karakterišu mala masa, velika gustina, spora rotacija i mali broj satelita. Planete Jupiterovog tipa karakterišu velika masa, mala gustina, brza rotacija, veliki broj satelita, veoma prostrana i gusta atmosfera i prstenovi oko njih.
Njihov hemijski sastav sličan je sastavu Sunca, odnosno sastoje se od vodonika sa nešto helijuma.

Planete kruže oko Sunca u istom smeru i po eliptičnim putanjama. Od svih planeta, Pluton ima najizduženiju orbitu. Sve planete, kao i većina njihovih satelita, kreću se otprilike u istoj ravni, sa izuzetkom Merkura i Plutona, čije su orbite iskošene.

Sa Sunca stalno, u svim pravcima, struji sunčev vetar, koji se sastoji od naelektrisanih čestica. On se kreće brzinom većom od 400 kilometara u sekundi i proizvodi električne struje unutar jednog džinovskog magnetnog ''mehura'', koji se zove heliosfera. Heliosfera štiti Sunčev sistem od kosmičkih zraka koji stiču iz vasione. Njegova ivica, koja se nalazi otprilike na 18 milijardi kilometara od Sunca, predstavlja stvarnu granicu Sunčevog sistema.Search