Crne rupe


Crne rupe su najčudnija pojava u svemiru. Niko nikada nije video ni jednu od njih, ali je većina astronoma ubeđena da one postoje. To su majušni prostori u vasioni okruženi silom gravitacije tako jakom da im ništa, čak ni svetlost, ne može pobeći.

Sva tela u vasioni poseduju silu gravitacije, silu koja privlači druge objekte prema njima. Što je predmet masivniji, to je jača njegova gravitaciona sila i teže je izbeći je. Raketa upućena sa Zemlje mora da leti brzinom od 40 000 kilometara na sat da bi izbegla gravitacionu silu Zemlje. Sunce je više hiljada puta masivnije od Zemlje, tako da bi raketa trebalo da leti mnogo brže: preko dva miliona kilometara na sat. Ako bi se radilo o predmetu koji je mnogo veći i gušći od Sunca, brzina bekstva bi trebalo da bude jednaka brzini svetlosti.

Gde bi se mogao naći predmet takve gustine? Zvezde koje su deset puta teže od Sunca sagorevaju svoje gorivo za mnogo kraće vreme, za nekoliko miliona godina, u poređenju sa deset milijardi godina potrebnih Suncu. One se razviju u masivne superdžinove pre nego što se raspadnu kao supernove. Jezgro supernove se za nekoliko sekundi zgusne u maleno, super gusto telo koje se naziva neutronskom zvezdom. Ako je teška tri puta više od Sunca, još se više zgušnjava. Za udaljavanje od nje, brzina bekstva bi morala da bude jednaka brzini svetlosti. Svaki svetlosni zrak bi bio ponovo uvučen u jezgro, i zato je to telo nevidljivo: crna rupa.

Albert Ajnštajn je došao do drugog načina da objasni kako se prostor, svetlost i materija ponašaju u blizini crne rupe. U svojoj opštoj teoriji relativiteta iz 1915. godine, Ajnštajn je pretpostavio da će sila teže jednog objekta dovesti do ''krivljenja'' svemirskog prostora. Masivni predmeti stvaraju ''udubljenje'' u prostoru u koje upadaju svetlost i materija. Što je gušći objekat veće je ''udubljenje''. Crna rupa, najgušći objekat koji postoji, stvara tako duboko udubljenje da iz njega ništa ne može da pobegne.Search