Svemirska stanice


Svemirske stanice pružaju mogućnost ljudima da žive u svemiru duže vreme. Na njima su smeštena laboratorije u kojima naučnici i inženjeri vode eksperimente, vrše popravke svemirskih letelica, ili čak konstruišu svemirske letelice, nadajući se da će jednog dana ljudima biti omogućeno da prelaze velike udaljenosti i posećuju neke destinacije kao što je na primer Mars.

Da bi život na svemirskim stanicama bio moguć ona mora biti snabdevena tehnologijom koja omogućava i obezbeđuje uslove za komforan život, tj. obezbeđuje kiseonik, vodu i hranu. U proseku, jednom čoveku je dnevno potrebno oko 630 000 centimetara kubnih kiseonika, oko 2 litre vode i oko 500 grama sveže hrane svakog dana. Sistem koji omogućuje život takođe mora mora da odstranjuje uglen-dioksid i vodu koji čovek izbacuje disanjem.

Konstruisanjem svemirskih stanica počeli su se baviti Rusi još početkom 20-og veka, ali je prva svemirska stanica lansirana 1971. godine. ''Salyut 1'' je lansirana iz Sovjetskog Saveza u aprilu 1971. godine. To je bila jednostavna stanica i prva u nizu od 9 svemirskih stanica. Kasnije lansirane ''Salyut'' stanice bile su složenije i zahtevale su više električne energije, više kompjutera i imale su unapređen sistem koji omogućuje život.

Američka prva svemirska stanica, ''Skylab'', je lansirana 1973. godine i bila je četiri puta teža od prve Ruske svemirske stanice.

Iskustva koja je Sovjetski program stekao sa svojim prvim svemirskim stanicama iskorišćena su u konstruisanju svemirske stanice ''Mir''. Prvi model ''Mir'' stanice je lansiran u svemir 1986. godine, a ukupno ih je lansirano šest.

1984. godine NASA (U.S. National Aeronautics and Space Administration) je započela novi program za stvaranje novih svemirskih stanica. 1994. ovaj projekat se udružuje sa Ruskim projektom ''Mir 2'' i započinje izgradnja Internacionalne Svemirske Stanice (ISS) koja je kasnije podržana i od drugih nacija. Planirano je da konstrukcija traje do 2006. godine.Search