Sateliti ostalih planeta sunčevog sisitema


Unutrašnje planete Merkur i Venera nemaju satelite, dok oko Marsa (boga rata) kruže dva satelita Fobs (Strah) i Dejmos (Užas).

Sateliti Jupitera. - Danas znamo za 63 Jupiterova satelita. Neki od njih su veći i od pojedinih planeta. četiri najveća otkrio je 1610. godine Galilej, pa se Io, Evropa, Ganimed i Kalisto nazivaju još i Galilejevi sateliti. To su tela planetarnih dimenzija. Svi su veći od Plutona, a Ganimed i od Merkura. Ova četiri satelita mogu se posmatrati amaterskom opremom.

Sateliti Saturna. - Oko Saturna kruži 31 satelit. Najveći od njih je Titan, koji je otkriven 1665. godine. Veći je od Merkura i od Plutona. Osim Titana amaterima su dostupna i četiri najveća satelita posle njega: Tetis, Diona, Rea i Japet. To su tela Plutonovih dimenzija.

Sateliti Urana. - Nakon prolaska ''Vojadžera'' 1986. godine bilo je petnaest poznatih satelita ove planete, 1997. godine su otkrivena još dva. Danas je poznato 27 prirodnih satelita ove planete. Najveći su Miranda, Arijel, Umbrijel, Titanija i Oberon, a svi su dobili imena po ličnostima iz Šekspirovih dela.

Sateliti Neptuna. - Do prolaska ''Vojadžera 2'' bila su poznata dva Neptunova satelita - Triton i Nereida. U toku misije ''Vojadžera'' otkriveno je još šest novih satelita: Protea, Larisa, Galatea, Despina, Talasa i Najada. Do danas je ukuono poznato 13 satelita ove planete.

Plutonov satelit (otkriven 1978. godine) dobio je ime Haron po mitološkom šemdžiji koji prevozi duže preko reke Stiks u podzemni svet. To je telo poluprečnika 560 km, nalazi se na rastojanju od oko 17 hiljada kilometara od planete i sa njom čini dvojni sistem mnogo komplikovaniji od sistema Zemlja - Mesec.

Mars ima dva sićušna satelita, Deimos i Fobos. Oni su nekada bili asteroidi.Search