Heliocentrični sistem sveta


Poljski naučnik Nikola Kopernik 1540. godine je objavio svoju teoriju o heliocentričnom sitemu sveta, po kojoj se Sunce nalazi u centru svemira, a sve planete i ostala nebeska tela se kreću oko njega. Ta teorija je bila više njegovo filozofsko stanoviste nego sto je bila zasnovana na nekim naučnim istraživanjima. Kopernikova teorija je dala odgovore na mnoga pitanja o kretanju nebeskih tela vidljivih na našem nebu. Naučnici su sporo prihvatali ovu teoriju, ali je broj sledbenika rastao kroz 16-ti vek. Do sredine 17-og veka većina naučnika zapadne Evrope je prihvatila Kopernikovu teoriju.

Uprkos tome što je Katolička crkva je Kopernikovu knjigu proglasila za jeretičku i zabranila je, rušenje dogmatizovanog geocentričnog sistema sveta osetilo se daleko izvan astonomije i dalo veliki podstrek procvatu nauke. Naročito značajnu ulogu u razvoju novog pogleda na svet imao je nemački astronom Johan Kepler. Tokom trideset godina upornog rada izveo je analizu dugogodišnjih posmatranja kretanja Marsa i drugih planeta i na osnovu njenih rezultata dao svoja tri zakona koji opisuju kretanje planeta oko Sunca.

Pola veka nakon što je Johan Kepler formulisao zakone kojima je objasnio kretanje planeta, veliki engleski fizičar Isak Njutn otkrio je zakon opšte gravitacije, kojim je pokazao zašto se planete kreću upravo na takav način. Njutnov zakon gravitacije kao i njegova tri zakona kretanja su bili osnova astronomije sve do dvadesetog veka. Međutim, oni su isto tako doveli do postavljanja novih pitanja na koja nisu mogli dati odgovor.

Ideja da Zemlja i Sunce nisu u centru svemira javlja se u 19. veku. Merenjem razdaljina između do tada poznatih zvezda, početkom 20. veka, došlo se do zakjučka da Sunce i Zemlja ne zauzimaju neku specijalnu poziciju u svemiru. Početak 20. veka bio je obeležen velikim naučnim otkrićima. Ajnštajnova teorija relativiteta, je verovatno najveći od njih. Konstruisanje novih teleskopa, merenje razdaljina korišćenjem svetlosnih talasa dovela je do otkrivanja strukture svemira, do opisivanja naše i otkrića mnogih drugih galaksija.Search