Planeta Merkur


Do određivanja prave veličine Plutona 1978. godine smatralo se da je Merkur najmanja planeta, što nije tačno. Nije najmanja, ali je Suncu najbliža planeta i upravo zbog te blizine veoma ga je teško posmatrati. Oko Sunca obilazi na srednjem rastojanju od 58 miliona kilometara. Prečnik ove planete iznosi oko 4 880 km, od Meseca je veći 1,4 puta. Merkur ima gustinu ekvivalentnu gustini Zemlje i veću od ostalih planeta.

Merkur ima ogromno metalno jezgro koje se sastoji od gvožđa i nikla, a obavijeno je tankim stenovitim omotačem. Ustanovljeno je da mu rotacija ima period od 58,6, a revolucija od 88 zemaljskih dana. To znači da se za dve godine na Merkuru dogode tri dana. Razlika između dnevne i noćne temperature na njegovoj površini iznosi oko 600 C. Za vreme veoma duge noći ona pada do -180 C, a u toku dana se podiže i do 430 C. Atmosfera Merkura se sastoji od helijuma kojeg ima u tragovima.

Merkur je jedina planeta sunčevog sistema, pored Zemlje, koja poseduje magnetno polje, koje je 100 puta slabije od Zemljinog.

Na fotografijama koje je poslao ''Mariner 10'' Merkur neodoljivo podseća na Mesec. Površina Merkura je gola i stenovita, pokrivena kraterima, koji su nastali kao posledica stalnog bombardovanja meteorita tokom prve milijarde godina njegovog postojanja. U početku vrela i tečna, površina Merkura se skuplala dok se hladila posle prestanka bombardovanja mateorita, što je dovelo do stvaranja ''nabora'' dugih planinskih lanaca. Ipak, oko stručnjaka odmah zapaža razlike koje se javljaju usled dvostruko veće gravitacije u odnosu na silu gravitacije na Mesecu. Planine na Merkuru nisu tako visoke, a njegovi krateri su plići nego Mesečevi istog prečnika. U vidnom polju teleskopa Merkur se, kao Mesec, vidi sa fazama koje se menjaju od uskog srpa do punog kruga. Na našim žirinama Merkur se može videti golim okom dvadesetak dana godišnje, nisko nad horizontom.

Merkurova orbita ima eliptičan oblik. Kada je najbliži Suncu, Merkur je od njega udaljen 46 miliona kilometara, a kad mu je najdalji, udaljenost iznosi 70 miliona kilometara.Search