Planeta Uran


Uran, sedma planeta Sunčevog sistema, otkriven je 1781. godine i to je prva planeta otkrivena pomoću teleskopa. Prosečna udaljenost Urena od Sunca je 2 869 miliona kilometara, a oko njega obiđe za 84 zemaljske godine, dok se oko svoje ose obrne za 17,2 zemljinih sati. Uran ima sistem od 11 prstenova, a prati ga 27 prirodnih satelita. Uranovi prstenovi su jedva vidljivi i ni jedan nije širi od 10 kilometara. Svaki od njih je sastavljen od blokova crnih kao ugalj i debeo je jedva nekoliko metara. Masa Urana je 14,5 puta veća od mase Zemlje, a sila gravitacije na njegovoj pvršini je nešto veća (1,17 puta) od jačine gravitacionog polja na površini Zemlje. Zbog svoje veličine i mase spada u Jupiterovu grupu planeta zajedno sa Saturnom i Neptunom.

Atmosfera Urana se kreće veoma brzo i sadrži vodonik i helijum, dok je metan pronađen u tragovima. Uranovo relativno malo jezgro je opkoljeno bljuzgavim okeanom tečnog vodonika, pomešanog sa nešto amonijaka.

Uran je prva planeta otkrivena korišćenjem teleskopa. Od 1781. godine je poznata kao planeta, dok je pre toga u zvezranim kartama bila ucrtana kao zvezda. Prvobitan naziv ove planete bio je Georgium Sidus, u čast kralja Velike Britanije, Džordža III. Kasnije, astronomi su je nazvali Uran, po božanskoj figuri iz Grčke i Rimske mitologije, ocu Saturna i dedi Jupitera.

Ne tako davno astronomi su utvrdili da je Uran nagnut 98 stepeni prema vertikali, što znači da se on okreće oko Sunca skoro na boku. Zbog toga, tokom najvećeg dela kruženja, oba pola su izložena neprestanoj dnevnoj svetlosti, posle koje dolazi neprestana noć.Search