Astronomija


Astronomija je najstarija prirodna nauka,koja se bavi svemirom u celini i zakonima koji u njemu vladaju, gledajući u prošlost ali i u budućnost. Njeno ime potiče od grčkih reči astron (sazvežđe, zvezda) i nomoz (zakon). Njena tri osnovna zadatka su:
-izučavanje prividnih i određivanje pravih položaja i kretanja kosmičkih objekata i njihovih oblika i veličina,
-izučavanje građe kosmičkih objekata, njihovog hemijskog sastava,
-izučavanje nastanka i evolucije kosmičkih objekata, kao i cele Vasione.
Naučnici koji se bave astronomijom zovu se astronomi.

,Astronomi izučavaju svemir kroz posmatranja, ali i kroz razne teorije. Oni se koriste zakonima fizike i na taj način mogu da predvide kroz razne proračune, kakav će svemir postati i šta će se dogoditi u budućnosti. Dakle, oni u svoje posmatračke i teorijske tehnike uključuju i širok niz drugih nauka, npr. fiziku, hemiju, matematiku.

Sve do nedavno za proučavanja astronomi su se služili samo vlastitim vidom i najprimitivnijim teleskopima. Sada im pomaću sateliti, koji, kružeći svemirom šalju informacije na osnovu kojih bolje upoznajemo svemir.

Ljudi su se oduvek interesovali za nebo. Kako se nauka razvijala, a naučna otkrića nizala, ideje o početku i nastanku svemira su se menjale. One još uvek nisu konačne i još uvek se menjaju, jer se iz dana u dan dolazi do novih informacija i novih teorija.Search