Planeta Saturn
Saturn je šesta planeta po udaljenisti od Sunca. To je, kao i sve planete Jupiterovog tipa, gotovo potpuno tečno telo, čiju površinu čini okean vodonika sa nešto helijuma, gustine manje od vode. Prečnik Saturna iznosi 12 051 kilometara, od Sunca je udaljen 1 427 miliona kilometara, a za obilazak oko Sunca potrebno mu je 29,5 zemaljskih godina. Vreme za koje se Satun obrne oko svoje ose iznosi 10 sati i 14 minuta i usled tako velike brzine rotacije spljoštena je na polovima, a u ekvatorijalnim predelima duvaju stalni vetrovi u smeru rotacije planete brzinama od 1 800 km/h. Gustina Saturna je osam puta manja od gustine Zemlje upravo iz razloga jer je sastavljen uglavnom od vodonika.

Saturnova najznačajnija karakteristika su njegovi prstenovi koji ga okružuju. Otkrio ih je 1610. godine italijanski naučnik Galileo, koristeći jedan od prvih teleskopa. Galileo nije shvatio da su prstenovi odvojeni od tela planete. Nemački astronom Christian Huygens je prvi koji je ispravno opisao prstenove. Označeni su slovima po redu kako su otkrivani i od planete prema spolja poznati su kao D,C,B,A,F,G i E prstenovi. Svaki prsten je građen od stotine manjih prstenova. Sastoje se od silikatnih šestica, oko kojih se akomulira voda, tako da odbijaju svetlost u svim pravcima. Prstenovi su debeli samo nekoliko desetina kilometara. Neki astronomi smatraju da su prstenovi u stvari delovi satelita koji je smrskala neka kometa u prolazu.

Sa Zemlje mogu da se raspoznaju tri prstena. Spoljni prsten A je odvojen od druga dva koji se nalaze unutar njega (B i C) pukotinom koja se naziva Kasinijeva pukotina.Search