DinosaurusiZvukovi i glasovi dinosaurusa
Kakve zvukove su proizvodiili dinosaurusi? Neki naučnici su pokušali da stvore teoriju o tome kakve su tonove proizvodili dinosaurusi...
Uzrok nestanka dinosaurusa
Ne može se sa sigurnošću reći šta je uzrok nestanka dinosaurusa sa Zemlje, ali je najverovatniji razlog tome udar komete ili asteroida u predelu Jukatana...
Najstariji dinosaurus
Eoraptor,saturnalija, pisanosaurus - zajedničko za ova tri dinosaurusa je to da su svi živeli u kasnom periodu Trijasa, da su se kretali na dve noge...
Preživeli dinosaurusi
Da li je moguće da su neki dinosaurusi preživeli tzv. naučni kraj ere dinosaurusa?Pretpostavlja se da je u ovom periodu 99% nestalo...
Iskopavanje fosila dinosaurusa
Mnogi fosilni ostaci dinosaurusa su pronadjeni slučajno i bez namere, ali primaran izvor naučnih otkrića su iskopavanja njihovih fosila ...

Dinosaurusi u periodu Trijasa
Trijas je prvi deo ere Mezozoika i trajao je od pre 245 miliona godina, do pre 208 miliona godina. Dinosaurusi nisu dominirali...
Dinosaurusi u periodu Jure
Jurskim periodom dominiraju dinosaurusi i reptili. Dinosaurusi su u peridou Jure dominirali kopnom, a reptili pod vodom i u vazduhu...
Dinosaurusi u periodu Krede
Kreda je poslednji deo ere Mezozoika, koji je trajao od pre 145 miliona godina do pre 65 miliona godina. Pri kraju ovog perioda asteroid je udario u Zemlju ...
Menjanje zuba kod dinosaurusa
Gotovo se sa sigurnošću može reći da su dinosaurusi mesožderi i po nekoliko puta tokom života menjali zube. Naime, slično današnjim ajkulama,..
Lov dinosaurusi mesoždera
Okretni, brzi i spretni dinosaurusi mesožderi, poput, dienonihusa su svoje žrtve lovili u grupi. Nekoliko dienonihusa bi napalodinosaurusa biljojeda...
Dinosaurusi - život u grupama
Veliki je broj vrsta dinosaurusa koji su živeli usamljeničkim životom. Još je veći broj onih vrsta za koje se tvrdi da su živele u grupama. ...
Vodeni dinosaurusi
Pronadjen je ogroman broj fosila i tragova koji ukazuju da su mnogi dinosaurusi živeli blizu vode. Neki dinosaurusi, kao npr. selofisis hranili ribom...

Search