Dinosaurusi - život u grupama


Da li su dinosaurusi živeli u grupama? Generalno posmatrano, odgovor je DA.

Veliki je broj vrsta dinosaurusa za koje se tvrdi da su živeli usamljeničkim životom. S druge strane, još je veći broj onih vrsta za koje se tvrdi da su živele u grupama. Problem je u sledećem: Utvrdjivanje ove činjenice je moguće samo na osnovu toga da li se na jednom nalazištu nadje više skeleta dinosaurusa iste vrste ili pojedinačni skelet. Ovo nije najbolje rešenje, ali donekle rešava postavljeno pitanje. Kada se naidje na više skeleta iste vrste, pretpostavlja se da su dinosaurusi te vrste živeli u grupama i da ih je neka prirodna katastrofa, poput erupcije vulkana ili poplave, ubila u grupi.

Ukoliko se naidje na više pojedinačnih skeleta na velikim geografskim distancama, pretpostavlja se da su dinosaurusi živeli usamljeničkim životom. U slučaju da se na jednom nalazištu naidje na više skeleta različitih vrsta, pretpostavlja se da su te različite vrste dinosaurusa živele u grupi, poput na primer današnjih gnua, antilopa i zebri. Medjutim, u ovom slučaju je teško reći da su živeli u grupama, jer postoji mogućnost da je prirodna katastrofa ubila različite vrste u na primer medjusobnoj borbi.

Zbog navedenih problema nije moguće precizno dati odgovor na ovo pitanje, tako da je svaka tvrdnja da su dinosaurusi živeli u grupama ili usamljeničkim životom, relativna, kao i mnoge druge pretpostavke o ovim životinjama.
Search