Vodeni dinosaurusi


Da li su neki dinosaurusi živeli u vodi?

Iako su do pre par decenija paleontolozi verovali da su neki dinosaurusi živeli u vodi, danas je opšteprihvaćena teorija da nisu postojali dinosaurusi koji su živeli u vodi.

Pronadjen je ogroman broj fosila i tragova koji ukazuju da su mnogi dinosaurusi živeli blizu vode. Neki dinosaurusi, kao npr. selofisis su se hranili i ribom, tako da su dobar deo vremena bili u okolini potoka, reka i obala. Medjutim, ovi, kao i mnogi drugi dinosaurusi su živeli u blizini vode i povremeno su ulazili u nju, ali samo radi lova na ribe (što su najčešće radili dinosaurusi mesožderi) ili da bi se ohladili u periodima velikih vrućina (naročito dinosaurusi biljojedi).

Ono što je interesanto i što uvodi zabunu u odgovoru na ovo pitanje je da su u eri dinosaurusa postojale mnoge velike životinje koje su dominirale u vodenom svetu. Tako se dešavalo da su dinosaurusi koji su ulazili u vodu radi lova na ribe, umesto da budu grabljivci, postajali žrtve ogromnih bića iz vode.Search