Dinosaurusi u periodu Jure


U periodu Jure klima je bila veoma topla, što dokazuju fosilni ostaci flore iz tog perioda. U ovom periodu se pojavljuju i prve biljke sa cvetovima. Jurskim periodom dominiraju dinosaurusi i reptili. Dinosaurusi su u peridou Jure dominirali kopnom, a reptili pod vodom i u vazduhu. Preci ptica se pojavljuju u ovom periodu, dok su sisari još uvek bili sitni poput današnjih glodara.

Period Jure je drugi deo Mezo ere i trajao je od pre 208 miliona godina do pre 145 miliona godina. Period se naziva jurskim po planinama Jura, koje se nalaze u današnjoj Francuskoj.

Na početku perioda Jure, Italija, Grčka, Turska i Iran su bili spojeni sa severnom Afrikom u superkontinentu, koji se naziva Gondvana. Ovaj superkontinent se nalazio na južnoj hemisferi i počeo je da se razdvaja krajem perioda Trijasa. Antarktik i Australija su se u ovom periodu već odvojili od Gondvane i medjusobno spojili, a Indija je bila spojena sa superkontinentom Laurasia. Severna Amerika se takodje u ovom periodu odvojila od Gondvane i tako je nastao Meksički zaliv. Afrika i Južna Amerika koje su bile spojene su se odvojile u ovom periodu.
Search