Preživeli dinosaurusi


Da li je moguće da su neki dinosaurusi preživeli tzv. naučni kraj ere dinosaurusa ?

Pre 65 miliona godina desilo se nešto (niko još uvek ne može sa sigurnošću reći šta, pretpostavlja se udar asteroida), što je ubilo većinu životinjske populacije na Zemlji. U ovom periodu je definitivno završena vladavina dinosaurusa na Zemlji. Medjutim, da li su oni tada i istrebljeni sa Zemlje?

Pretpostavlja se da je u ovom periodu 99% dinosaurusa nestalo sa Zemljine površine, da je oko 0,99% evoluiralo u primitivne oblike ptica, a da je oko 0,01% preživelo u narednih par stotina godina.

Preživeli dinosaurusi su nestali zbog malobrojnosti (bar se tako pretpostavlja) u narednih 200 do 500 godina, a oni koji su evoluirali u ptice su donekle opstali do danas u novim, evoluiranim i savršenijim oblicima ? današnjih ptica.

Ukoliko samo neka od ovih pretpostavki nije tačna, može se postaviti pitanje: da li je moguće da su neki dinosaurusi preživeli na Zemlji do danas?

Iako je verovatno vrlo malo moguće, pretpostavlja se da nisu. Mada čudovišta iz Loh Nesa, Jetiji i slična bića za koja se pretpostavlja da postoje u neistraženim delovima planete, mogu nas navesti na razmišljanje i o ovoj mogućnosti.
Search