Lov dinosaurusa mesoždera


Kako su lovili dinosaurusi mesožderi ?

Na osnovu fosilnih ostataka dinosaurusa mesoždera se zaključuje da su ove životinje, zavisno od svojih fizičkih karakteristika, lovile/hranile se na dva načina.

Okretni, brzi i spretni dinosaurusi mesožderi, poput, dienonihusa su svoje žrtve lovili u grupi. Nekoliko dienonihusa bi napalo uglavnom krda dinosaurusa biljojeda i naizmenično jurilo žrtvu, koja bi se postepeno umarala. Kada bi ona postala potpuno iznurena, svojim kandžama ili jakim ujedom, dienonihusi bi joj zadavali smrtonosne rane i kasnije podelili plen.

U slučaju dinosaurusa mesoždera kojima priroda nije podarila preteranu brzinu i okretnost, poput alosaurusa potraga za plenom bi se obavljala na drugi način. Oni su poput današnjih leoparda izbegavali konkurenciju u lovu i susrete sa ostalim mesožderima svoje veličine. Obzirom da nisu bili u stanju da jure žrtvu na većim distancama, oni su napadali žrtve na spavanju ili su se hranili leševima životinja koje su ulovili drugi dinosaurusi mesožderi. U ovom drugom slučaju, uglavnom su jakom bukom i svojom veličinom plašili manje mesoždere i otimali im ulovljen plen.

Zanimljivo je da su dinosaurusi mesožderi u lovu koristili kako svoje jake kandže, tako i zube, odnosno jak ujed. Postoje dinosaurusi koji su koristili samo zube u lovu, a kandže za odvajanje mesa od kostiju (npr. tiranosaurus) i oni koji su koristili kandže i u lovu i za sortiranje hrane, a zube za žvakanje (npr. alosaurus). Konačno, neki dinosaurusi su se koristili i kandžama i zubima u lovu.

Treba napomenuti da su dinosaurusima mesožderima zubi propadali tokom proteka odredjenog perioda, ali da su bili i zamenjeni novim zubima koji su veoma brzo rasli na mestu starih.
Search