Menjanje zuba kod dinosaurusa


Da li su dinosaurusi mesožderi menjali zube?

Gotovo se sa sigurnošću može reći da su dinosaurusi mesožderi i po nekoliko puta tokom života menjali zube. Naime, slično današnjim ajkulama, zubi dinosaurusa mesoždera su se relativno brzo habali, kvarili i postajali neupotrebljivi. Takvi zubi su ubrzo ispadali sa vilice, a na njihovim mestima su se pojavljivali novi. Moguće je čak da se jedan zub, na primer u prednjem delu gornje vilice, zamenjivao i do 7 puta tokom života dinosaurusa.

Dinosaurusi mesožderi su uglavnom imali više stotina, pa i do 1000 zuba na gornjoj i donjoj vilici, ali se procenjuje da je izmedju 8 i 9 desetina tih zuba bilo upotrebljivo. To navodi na zaključak da se kod ovih dinosaurusa u svakom trenutku 10 do 20% zuba menjalo.

Medjutim, sigurno je da ni u jednom trenutku to nije ovim dinosaurusima stvaralo problem u ishrani i lovu. Naime, i sa 80% zuba su bili veoma opasni po svoje žrtve.
Search