Dinosaurusi u periodu Krede


Kreda je poslednji deo ere Mezozoika, koji je trajao od pre 145 miliona godina do pre 65 miliona godina. Pri kraju ovog perioda asteroid je udario u Zemlju i tada je završena era dinosaurusa.

Naziv potiče od nataloženih slojeva krede koji su u to vreme nastali u predelima današnje Velike Britanije i Francuske. Ovaj period se deli na rani period Krede (od pre 144 do pre 97 miliona godina) i kasni period Krede (od pre 97 do pre 65 miliona godina). Superkontinent Pangea, koji je bio sastavljen od svih današnjih kontinenata, se najpre razdvojio na Laurasiu i Gondvanu, koje predstavljaju današnje severne i južne kontinente.

U periodu Krede se formirala Afrika, koja se odvojila od Gondvane, a takodje i Sicilija. Od Gondvane se odvojila i Indija i današnji Tibet. U ovom periodu su Australija i Antarktik još uvek spojeni, ali je počelo njihovo razdvajanje.

Tokom kasnog perioda Krede nivo mora se u velikoj meri povećao. Tada je nestala gotovo jedna trećina kopnenih površina na Zemlji. Prosečna temperatura je bila oko 14 stepeni Celzijusa, što je omogućavalo hladnokrvnim životinjama, poput dinosaurusa, da naseljavaju sve delove Zemlje. Polovi u ovom periodu nisu bili zaledjeni. Na Antarktiku su pronadjeni fosili istih biljaka koje danas rastu u tropskim šumama. U ovom periodu (pre 65 miliona godina), kometa ili manji asteroid je udario u Zemlju, što je krupne životinje, poput dinosaurusa učinilo ugroženim zbog niske temperature, koja je bila posledica podignute prašine..
Search