Najstariji dinosaurus


Koji dinosaurusi su najstariji?

Ne može se sa sigurnošću reći koji su dinosaurusi najstariji, jer svet dinosaurusa do danas nije u potpunosti otkriven. Odgovor se može dati na pitanje koji otkriveni dinosaurusi do sada spadaju u najstarije koji su naseljavali Zemlju?

Prema dosadašnjim podacima postoje tri vrste dinosaurusa čiji su fosili pronadjeni, a za koje se procenjuje da su najstariji. Reč je o:
- eoraptoru
- saturnaliji
- pisanosaurusu

Eoraptor je bio mesožder, dok su ostala dva bili biljojedi. Ono što je zajedničko za ova tri dinosaurusa je to da su svi živeli u kasnom periodu Trijasa, da su se kretali na dve noge i da su bili dužine izmedju jednog i jednog i po metra. Za razliku od kasnijih dinosaurusa sve tri vrste (a posebno eoraptor) su imale veći izbor hrane, jer su se u ovom periodu, sem veće vegetacije, na Zemlji mogle naći i mnoge druge manje životinje, koje su izumrle pri kraju perioda Trijasa.


Paleontolozi su pronašli skoro kompletne skelete sve tri pomenute vrste dinosaurusa. Zanimljivo je da su svi fosilni ostaci pronadjeni u predelima Brazila i Argentine. Procenjuje se da su ove vrste naseljavale Zemlju u periodu od pre 225 i 230 miliona godina. Neki paleontolozi smatraju da su ovo preteče dinosaurusa, koje su utabale stazu budućim vrstama dinosaurusa da više od 150 miliona godina budu dominantna vrsta i vladaju Zemljom.
Search