Uzrok nestanka dinosaurusa


šta je i koji je uzrok nestanka dinosaurusa ?

hipoteze nestanka dinosaurusa Ne može se sa sigurnošću reći šta je uzrok nestanka dinosaurusa sa Zemlje, ali je najverovatniji razlog tome udar komete ili asteroida u predelu Jukatana, u Meksiku. Medjutim, udar komete ili asteroida nije sam po sebi doveo do istrebljenja dinosaurusa, već promene na površini Zemlje, do kojih je on doveo, su bile ključne za ovaj dogadjaj. Nestanak sunčeve svetlosti zbog podizanja prašine, kisele kiše, šumski požari, poplave i sl. su samo neke od posledica udara asteroida.

nestanak dinosaurusa
Sam udar asteroida je prema procenama ubio oko 35% životinja na Zemlji u roku od par dana, pa takodje i isti procenat dinosaurusa. 15% dinosaurusa je nestalo u narednih par nedelja zbog nedostatka hrane, što je posledica udara asteroida i klimatskih promena koje su usledile. Oko 25% dinosaurusa je nestalo zbog bolesti koje su izazvane naglim promenama klimatskih uslova, koje oni nisu mogli da prežive. 24% dinosaurusa je izumrlo zbog šumskih požara, erupcija vulkana, prašine koja se podigla i promene nivoa mora, posle udara asteroida.

1% preživelih dinosaurusa su evoluirali u ptice ili su preživeli sve navedene katastrofe, a izumrli zbog malobrojnosti u narednih 500 godina. Efekti koje je izazvao udar asteroida su se protezali u narednih 15 hiljada godina.

Zbog ovog udara nisu nestali samo dinosaurusi. Ogroman broj biljaka i drugih manjih životinja, kao i insekata je bio ili istrebljen ili na ivici istrebljenja. Veoma je malo vrsta koje su preživele ovu prirodnu katastrofu. Posle udara asteroida, koji se desio pre 65 miliona godina, bilo je potrebno puno vremena (miliona godina), da bi se živi svet na Zemlji oporavio i vratio u normalu, ovog puta bez dinosaurusa.

Search