Okeani


Okeani su velike vodene površine koje pokrivaju gotovo tri četvrtine planete zemlje. Okeanografi smatraju da postoje ukupno 4 okena dok je peti, Južni ocean, koji je dugo vremena bio poznat u pomorskoj tradiciji, službeno potvrđen 2000. godineod strane međunarodne hidrografske asocijacije. Njegove granice su jedinstvene jer su definisane linijom zemljopisnih širina a ne kopnenim granicam kao što je u svim ostalim slučajevima.


Atlantski okean
Atlantski okean je drugi po veličini u svetu. Površina mu iznosi 106,5 miliona kvadratnih kilometara zajedno sa Severnim ledenim okeanom...
Tihi okean
Veliki Tihi okean je najveći i najdublji od četiri okeana na našoj planeti. često se naziva i Pacifički okean. On pokriva jednu trećinu površine planete ...
Indijski okean
Indijski okean je pozornica monsuna. Monsuni su vetrovi koji dva puta godišnje menjaju pravac. Od marta do septembra duvaju sa mora na kopno ...
Severni - ledeni okean
U Severnom ledenom okeanu biljni i životinjski svet nije toliko raznolik kao u drugim okeanima zbog niskih temperatura u njegovih dubinama...

život u okenu oko koralnih grebena
Koralni grebeni predstavljaju staništa mnogih najlepših riba sveta. Medjutim, još uvek se sa sigurnošću ne može reći zbog čega su ribe koje žive ...
Search