ZanimljivostiNajveće pustinje na svetu
10 najvećih pustinja sveta. Podaci o njihovoj površini aproksimativni, jer se sve pustinje tokom vremena šire i postaju veće...
Najniže tačke na svetu
Sve navedene tačke se nalaze ispod nivoa mora, s tim što se neke od njih nalaze u jezerima i nisu vidljive ljudskim okom...
Najveće zgrade na svetu
Najviše zgrade sveta sa podacima o njihovoj visini, broju spratova, gradu u kome se nalaze i podacima o godini završetka izgradnje..

Najteža životinja na svetu
Težina životinja je jedna od karakteristika po kojima se životinje najviše razlikuju. Ukoliko uporedite težinu plavog kita, kao najteže životinje na svetu
Dužina života kod životinja
čovek živi u proseku nešto više od 70 godina. Najstariji čovek za koga je sa sigurnošću potvrdjena dužina života je imao 120 godina...
Ugrozene vrste životinja
Veliki broj životinjskih vrsta je danas ugrožen iz raznoraznih razloga. Najveći problemi su uništenje staništa i lovokradice. ...
Period graviditetakod životinja
Mladunci životinja se razvijaju u stomaku ili u jajima. Mladunci se mogu razvijati i u telu mužijaka (što je slučaj sa morskim konjem), a ne samo u telu ženke....

Uništenje staništa
Najčešći razlozi ugroženosti životinjskih vrsta su uništenja staništa, lovokradice i u nekim slučajevima nesrećni slučajevi....

Razvijenost zemalja
Razvijenost zemalja može se meriti pomoću Indeksa ljudskog razvoja, skraćeno HDI, (engl. The UN Human Development Index), koji predstavlja formulu....


Search