Polovnim automobilom smatra se svaki automobil koji je registrovan barem jedanput, tako da je moguće da uvezete polovan automobil koji je star manje od godinu dana. U tom slučaju pitanje garancije će vam biti bitno.

Pri uvoza polovnog automobila iz neke evropske zemlje koji je još uvek pod fabričkom garancijom treba znati da ona važi i na teritoriji naše zemlje. Da bi garancija važila i nakon uvoza treba da bude uredno overena servisna knjižica.

U garantnom roku najbliži ovlašćeni serviser mora da dođe na mesto, pokuša popravku o svom trošku, a ako popravka ne može da se izvršimora da obezbedi zamensko vozilo dok se problem ne reši.

Pogledajte više o uvozu polovnih automobila:
Polovni automobiliNemačka
Polovni automobili Holandija
Polovni automobili Slovenija
Polovni automobili SAD
Polovni automobili Kanada
Polovni automobili Italija
Polovni automobiliEngleska
Polovni automobiliFrancuska
Polovni automobiliAustrija

Search