Ako se vozilo kupuje u inostranstvu prilikom uvoza obavezan je postupak carinjenja. Prilikom plaćanja carine za automobil potrebno je priložiti određena dokumenta. Potrebni dokumenti su:

- original saobraćajne dozvole (ukoliko jeoriginalni primerak zadržan u zemlji porekla vozila onda overena kopija kod nadležnog organa u toj zemlji)
- dokaz o kupovini vozila ? u zavisnosti od načina kupovine to su faktura ili kupoprodajni ugovor (Ukoliko se prilaže kupoprodajni ugovor obavezno je izvršiti overu potpisa prodavca u zemlji gde je kupoprodaja izvršena).
- valjano punomoćje u slučaju da se automobil kupuje za drugo lice
- poželjno je priložiti i vlasničku knjižicu za vozilo, ali ista nije neophodna;

Carina se plaća u iznosu od 2,5 procenata za vozila proizvedena u EU, a za ostala vozila (Japan, Koreja...) carina je nešto veća

Vozilo se može uvesti u Srbiju sa redovnim ili privremenim registarskim oznakama. Kamioni, šleperi i druga teretna vozila kao i autobusi se mogu uvoziti samo samo lica koja su registrovana za prevoz putnika i robe.Search