Nemačka


Nemačka zastava Nemačka je država u Evropi
Nemačka (zvanično Savezna Republika Nemačka) je jedna je od vodećih svetskih industrijskih zemalja, a nalazi se u centralnoj Evropi. Na severu izlazi na Severno i Baltičko more. Graniči se sa Danskom na severu, Austrijom i Švajcarskom na jugu, Francuskom, Belgijom, Holandijom i Luksemburgom na zapadu i Poljskom i Češkom na istoku. Nemačka ima 82.424.602 stanovnika i po broju stanovnika je 13. na svetu, površina ove velike države iznosi 329.223 km².

Nemačka je jedna od najrazvijenijih zemalja na svetu
Nemačka je demokratska federalna parlamentarna republika, čije članice u određenim stvarima imaju nezavisnost delovanja od federacije. Nemačka je članica Ujedinjenih nacija, NATO-a i država G8, kao i jedan od osnivača Evropske Unije. Glavni grad je Berlin.

Reljef Nemačke
Nemačka se proteže od visokih planina Alpa na jugu do obala Severnog i Baltičkog mora na severu. Između njih, u centalnom delu, nalaze se planine umerenih visina, dok su na severu preovlađujuća niziska polja (najniža tačka se nalazi na -3.54 m). Kroz Nemačku teku neke od najvećih reka : Rajna, Dunav i Elba. Vreme je ponekad nepredvidivo. U sred leta moguć je topao dan, a hladan i kišovit odmah sutradan. Ali ekstremne vremenske neprilike su gotovo isključene na području Nemačke osim poplava u dolinama reka kada su zimi temperature iznad nule.

Stanovništvo Nemačke
U Nemačkoj živi najmanje 7 miliona stranih državljana u koje spadaju izbeglice, inostrani radnici tzv. gastarbajteri i njihove porodice. Nemačka je glavni cilj političkih i ekonomskih begunaca iz mnogih zemalja u razvoju.

Na severu živi danska manjina, dok u saveznoj državi Brandenburg živi malobrojna slovenska manjina po imenu Lužički Srbi. Doseljavanjem se stvorila i znatna turska manjina. Ostale značajne manjine su Rusi, Srbi i Hrvati.

Nemačka je među prvim zemljama u svetu po obrazovanju, tehnološkom razvoju i privrednoj proizvodnji. Posebno je poznata po proizvodnji automobila i markma Volkswagen, Opel, Audi, BMW, Mercedes.

povezene teme:
AutomobiliNemačka

Search