Niger


Niger zastava Niger je država u Africi
Niger je država u zapadnoj Africi u njenoj unutrašnjosti, tako da ne izlazi ni na jedno more. Nezavisnost je stekao 1960. godine. Površina Nigera iznosi 1.265.000 km² i ima oko 7,6 miliona stanovnika. Graniči se na severozapadu sa Alžirom, na severu sa Libijom, na istoku sa Čadom, na jugu sa Nigerijom i na jugozapadu sa Beninom i Burkinom Faso. Glavni grad je Nijamej.

Reljef Nigera
Reljef Nigera uglavnom je ravan ili brežuljkast, a planine se sreću na severu, gde se nalazi planina Air i ogranak su alžirskog masiva Haggar, sa najvišim vrhom Bagzane (2022 m). Klima je negde vlažna, a negde pustinjska i polupustinjska sa malo padavina. Dve trećine teritorije Nigera se nalaze u Sahari. Uski pojas na jugu uz nigerijsku granicu pripada prelaznom sahelu, a najjužniji delovi zemlje uz reku Niger područja su savana.

Brojni arheološki nalazi i crteži u kamenu ukazuju na prisutnost čoveka na prostoru Nigera od najstarijih vremena. Evropljani su došli u ovo područje u XIX veku.

Privreda Nigera
Privreda je slabo razvijena. U poljoprivredi je zaposleno 87% stanovništva. Industrija se razvija i pretežno se nalazi u rukama francuskih investitora. Veliki deo stanovništva bavi se nekomercijalnom poljoprivredom, a izvozi se uglavnom stoka. Osim poljoprivrede, razvijeno je i rudarstvo. Poljoprivrednu proizvodnju ugrožavaju sve učestalije suše i pretvaranje plodnih područja u pustinju zbog intenzivne seče drveća. Prema nekim izvještajima u Nigeru je još uvek prisutno neformalno ropstvo. BDP je za 2004. procenjen na 900 USD po stanovniku.

Stanovništvo Nigera
Najveća etnička skupina u Nigeru je narod Hausa (56%), a slede Djerma-Songhai (22%), prisutni i u Maliju. Ova dva naroda su starosedeoci, za razliku od nomadskih i polunomadskih Fulanija (8,5%) i Tuarega (8%).
Search