Pakistan


Pakistan zastava Pakistan je država u Aziji
Pakistan je država u južnoj Aziji, graniči se sa Indijom na istoku, Kinom na severu, Avganistanom na severozapadu i Iranom na zapadu. Na jugu izlazi na Arabijsko more i deo Indijskog okeana. Glavni grad je Islambad. Po površini je 34. zemlja na svetu sa 803.940 km², a po broju stanovnika je 6. sa 150.694.740 stanovnika. Nekada je bio deo Indijske države, ali kada se Indija izborila za svoju nezavisnost posle drugog svetskog rata odlučio je da se otcepi od tada jedinstvene indijske države.

Reljef Pakistana
Istočni deo Pakistana se nalazi na indijskoj tektonskoj ploči, dok se zapadni i severni delovi nalaze na iranskom i evroazijskom platou. Pakistan ima 1.046 kilometara dugačku pomorsku granicu na Arabijskom moru, dok ukupna zemljišna granica broji 6.774 kilometara (2.430 km sa Avganistanom, 523 km sa Kinom, 2.912 km sa Indijom i 909 km sa Iranom).

Pakistan ima raznovrstan reljef. Na jugu se nalaze doline i ravnice, peskovite plaže i prijatna klima, dok se na severu nalazi lanac Himalaja sa vrhovima visokim preko 8.000 metara. Reka Ind protiče kroz Pakistan. Severni deo zemlje je veoma atraktvino turističko mesto i raj za planinarce. Zapadno od Inda se nalazi provincija Beludžistan sa suvom klimom i zelenim dolinama, dok su na istoku peščane dine i pustinja Tar. Klima varira zajedno sa reljefom. Hladne zime i vruća leta dominiraju severom, dok blaga klima dominira jugom. U centralnim delovima nije retkost da tokom letnjih meseci živa pređe 45?C, dok su zime jako hladne sa temperaturama ispod nule.

Privreda Pakistana
Ekonomija Pakistana je imala velikih uspona i padova kao rezultat političke i ekonomske nestabilnosti. Uprkos tome što je Pakistan 1947. godine bio veoma siromašna zemlja, njegov razvoj je bio značajan u naredne četiri decenije.

Stanovništvo Pakistana
Procenjuje se da je Pakistan imao preko 166 miliona stanovnika u 2006. godini. Predstavlja šestu državu na svetu po broju stanovnika. Od 1951. do 1998. gradsko stanovništvo Pakistana se povećalo sedam puta. Natalitet u Pakistanu je 34 promila, a mortalitet je 10 promila. Stopa prirodnog priraštaja je 24 promila. Urdu je nacionalni jezik iako je materinji jezik za samo 8% stanovništva, a engleski je službeni jezik, koji se koristi u ustavu, biznisu i na većini univerziteta. Pendžabi govori 60 miliona, ali nije priznat za službeni jezik.
Search