Peru


Peru zastava Peru država u Južnoj Americi
Peru je država u zapadnom delu Južne Amerike. Graniči se sa Ekvadorom i Kolumbijom na severu, Brazilom na istoku, Bolivijom na istoku i jugu i Čileom na jugu. U srednjem veku, Peru je bio centar čuvenog carstva Inka. Za bogatstvo Inka je čuo i španski istraživač i osvajač Francisko Pizaro, koji je 1531. godine stigao na prostor današnjeg Perua. Inke su izgubile rat sa moćnijim Špancima i carstvo Inka pada 1541. godine. Za sledećih 300 godina Peru je jedna od najvažnijih kolonija Španije. Glavni grad Lima, brzo postaje najvažniji grad u Južnoj Americi. Domaće stanovnistvo se drastično smanjilo u ovom periodu, sa 12 miliona pred kraj vladavine Inka, na samo milion. Posle dugog perioda ropstva Peru dobija nezavisnost od Španije 1821. godine.

Geografski položaj i površina Paragvaja
Peru se nalazi u zapadnom delu Južne Amerike i izlazi na Tihi Okean. Smešten je između Čilea i Ekvadora. Takođe se graniči sa Kolumbijom, Brazilom i Bolivijom. Najduža granica je sa Brazilom (1560 km), a najkraća je sa Čileom (160 km). Ukupno Peru se prostire na 1.285.220 km². U reljefu Perua izdvaja se Zapadno primorska nizija koja je odvojena od Istočne nizije, smeštene oko reke Amazon, visokim Andima. Na granici sa Bolivijom je jezero Titikaka, koje se nalazi na nadmorskoj visini od 3821 metra.

Privreda Perua
Privredu Perua je u teškom stanju uzrokovanom pre svega političkom nestabilnošću. Privatizacija ekonomije Perua je počela devedesetih godina i od nje se očekuju značajni rezultati. Važne industrije u Peru su: ribarstvo, proizvodnja automobila, gvožđa i proizvodnja brodova.

Stanovništvo Perua
Peru ima 27.012.899 stanovnika. 45% stanovništva Perua su Indijanci, 37% mestici, 15% belci, a crnci, Japanci, Kinezi i ostali čine 3% populacije. Zvanični jezici su španski i kečua jezik. 90% stanovništva su katolici. Kultura Perua je kombinacija španske kulture i kulture Indijanaca. Ovo je država sa bogatom istorijom i čak i pre Inka Peru je bio centar kulture na južnoameričkom kontinentu.
Search