Ruanda


Ruanda zastava Ruanda je država u Africi
Ruanda je država u Jezerskoj regiji središnje Afrike, bez izlaza na more. Na jugu se graniči sa Burundijem, na zapadu sa DR Kongo, na severu sa Ugandom i na istoku sa Tanzanijom. Jedna je od najgušće naseljenih zemalja Afrike. U njoj živi 7,8 miliona stanovnika na površini od 26 hiljada km². Glavni grad Ruande je Kigali.

Reljef Ruande
Reljef ove afričke države je raznolik. Na zapadu se nalazi planinski lanac, a u njegovom severnom delu je najviša ruandska planina Karisimbi (4507 m). Od ove planine teren se spušta do 1460 m, nadmorske visine gde se nalazi jezero Kivu, koje čini veći deo granice sa DR Kongom, a prema istoku se na planine nastavlja središnja visoravan (oko 1700 m nadmorske visine). Istočno je dolina reke Kagere sa brojnim močvarnim jezerima.

Stanovnici Ruande
Najstariji stanovnici Ruande su preci danas malobrojnog Pigmejskog naroda Twa. Kasnije ovo područje naseljavaju Bantu narodi donoseći poljoprivredu kao zanimanje. Ruanda je jedna od retkih afričkih zemalja čija sa teritorija donekle poklapa sa jezično-etničkim granicama. Najbrojnija vera je hrišćanstvo (93%, a najviše ima katolika).

Privreda Ruande
Oko 90% stanovništva bavi se nekomercijalnom poljoprivredom, ali proizvodnja hrane često ne zadovoljava domaće potrebe. Glavni izvozni proizvodi su kafa i čaj. Zemlja prima najveći iznos strane pomoći po stanovniku u Africi. BDP je za 2004. iznosi 1300 USD po stanovniku.
Search