Senegal


Senegal zastava Senegal je država u Africi
Senegal je država u zapadnoj Africi na obali Atlanskog okeana. Na severu se graniči sa Mauritanijom, na istoku sa Malijem i na jugu sa Gvinejom i Gvinejom Bisao. Republika Gambija je sa tri strane okružena teritorijom Senegala, a samo na zapadu izlazi na Atlantik. Površina Senegala je 197 hiljada km², a u njemu živi 8 miliona stanovnika. Glavni grad je Dakar.

Reljef Senegala
Reljev Senegala je sastavljen od peščanih ravnica zapadnog Sahela. Brdovita područja nalaze se samo na jugoistoku zemlje. Ovde se nalazi i najviši vrh, na visini od 581 metara visine. Severnu granicu zemlje čini reka Senegal, a druge veće reke su Gambija i Kasamance. Glavni grad Dakar nalazi se na Rtu Verde, najzapadnijoj tački afričkog kontinenta. Klima je tropska sa odvojenim sušnim i kišnim razdobljem. Prosečna godišnja količina padavina za Dakar je oko 600 mm. Temeperature su više u unutrašnjosti, a količina padavina povećava se prema jugu, gde dostiže i 1500 mm.

Dolazak Evropljana u Senegal
Evropljani dolaze na ove prostore u XV veku, prvo Portugalci, zatim i Francuzi. Dok je bio francuska kolonija Senegal se ekonomski razvio. Unapređuje se proizvodnje kikirikija i izgrađuje železnica. Senegal je dobio nezavisnost od Francuske 1960. godine.

Stanovništvo Senegala
Najveće etničke skupine u Senegalu su: Volof (43%), Fulani (24%) i Serer (15%). Njihovi jezici pripadaju atlantskoj skupini nigersko-kongoanske jezičke porodice. U zemlji živi i oko 50.000 Evropljana i manje zajednice Kineza i Vijetnamaca. Najbrojnija vera je islam.

Privreda Senegala
U privredi zemlje najznačajnija je poljprivreda. Iako je udeo poljprivrede u senegalskom BDP-u pao na ispod 20% u njoj je još uvek zaposlena većina Senegalaca. Kikiriki je najvažniji izvozni proizvod. Važno je i ribarstvo. BDP je za 2004. iznosio 1700 USD po stanovniku.
Search