Slovenija


Slovenija zastava Slovenija je država u Evropi
Republika Slovenija je primorska i podalpska država na jugu Srednje Evrope koja se na zapadu graniči sa Italijim, na severu sa Austrijom, na severoistoku sa Mađarskom, na istoku i jugu sa Hrvatskom, a na jugozapadu ima izlaz na Jadransko more. Slovenija je članica Ujedinjenih nacija, Evropske Unije i NATO saveza. Glavni grad je Ljubljana.

Istorija Slovenije
Kad se 1918. godine raspala Austro-Ugarska, a Italija zauzela pokrajine Primorsku i Istru kao i delove Dalmacije, osnovana je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca koja se 1929. preimenovala u Kraljevinu Jugoslaviju. Kraljevina Jugoslavija je okupirana u II svetskom ratu, a Slovenija je nakon rata postala deo Socijalističke Jugoslavije. Današnja Slovenija je na temelju plebiscita proglasila nezavisnost od SFRJ 25. Juna 1991.

Površina i stanovništvo Slovenije
Slovenija je po površini 150. zemlja na svetu, sa 20.273 km², a po broju stanovnika 142. sa 2.011.473 stanovnika. Gustina naseljenosti iznosi 96 stanovnika po kilometru kvadratnom.
povezane teme:
AutomobiliSlovenija
Auto placevi Slovenija

Search