Svazilend


Svazilend zastava Svazilend država u Africi
Kraljevina Svazilend je mala država na jugu Afrike koja se nalazi između Južne Afrike na zapadu i Mozambika na istoku. Mbabane je administrativni centar a u Lomambi se nalazi zakonodavno i kraljevo sedište. Utvrđeno je da je sadašnja teritorija Svazilenda nastanjena još od vremena kamenog doba. Arheološkim iskopavanjem pronađeni su ostaci ljudske naseobine od pre 110.000 godina

Privreda Svazilenda
Nacionalni dohodak iznosi US$3.8 biliona, po glavi stanovnika on iznosi US$4200. Ekonomija je zasnovana na naturalnoj poljoprivredi, kojom se bavi više od 60% populacije i koja doprinosi sa skoro 25% u društvenom proizvodu. Najvažnije sirovine su: šećerna trska, pamuk, kukuruz, duvan, pirinač, citrusi, ananas, žito, sorgum, kikiriki. Još 25% u društvenom proizvodu ostvaruje se proizvodnjom različitih predmeta narodne radinosti. Proteklih godina, značaj rudarstva se smanjio jer su se 1978. iscrpele naslage rude visoko kvalitetnog gvožđa, a tražnja za azbestom se smanjila usled brige za očuvanjem zdrave životne sredine. Od prirodnih resursa eksploatišu se još i ugalj, glina, vodeni tokovi, šume, kamenolomi. Ima i malih rezervi zlata i dijamanata.

Flora i fauna u Svazilendu
Velika raznovrsnost flore u Svazilendu je uslovljena razlikama u nadmorskoj visini i klimi. Na istoku dominiraju savane, močvare i suptropske šume, dok su na severozapadu zastupljene kišne šume, sa po kojim finbosom, finim grmom, uobičajenim za južnu Afriku. Planinska granica sa Mozambikom ima neprijatnu i suvu klimu.

Stanovništvo Svazilenda
U Svazilendu živi oko 1.100.000 ljudi, a stanovništvo čine narodi: Svazi, Zulu, Shangan-Conga i Evropljani. Prosečna dužina života je 40,44 godine.
Search