Tanzanija


Tanzanija zastava Tanzanija je država u Africi
Tanzanija je država na istočnoj obali Afrike. Graniči se sa Kenijom i Ugandom na severu, Ruandom, Burundijem, Demokratskom Republikom Kongo na zapadu i Zambijom, Malavijem i Mozambikom na jugu. Na istoku izlazi na Indijski okean. Tanzanija je članica Komovelta od proglašenja nazavisnosti 1961. godine.

Reljef Tanzanije
Tanzaniju karakteriše planinski predeo na severoistoku, gde se nalazi planina Kilimandžaro i gde je smešten najviši afrički vrh. Na severu i zapadu su najveća afrička jezera Viktorijino jezero (najveće jezero u Africi) čiju severnu polovinu dele Uganda i Kenija i jezero Tanganjika. Centralna Tanzanija je velika visoravan sa nizijama i plodnom zemljom.

Površina i stanovništvo Tanzanije
Glavni grad Tanzanije Dar-es-Salam koji ima milion stanovnika. Površina je 945 hiljada km², a broj stanovnika je 28,8 mjliona stanovnika. U Tanzaniji se nalazi veliki broj ekološki značajnih parkova, uključujući i poznati Nacionalni park Sergeneti na severu zemlje.

Privreda Tanzanije
Tanzanija je jedna od najsiromašnijih država sveta. Ekonomija značajno zavisi od poljoprivrede, koja daje polovinu GDP-a, 85% izvoza i zapošljava 90% radne snage. Međutim geografski i klimatski uslovi ograničavaju poljoprivredu na samo 4% teritorija zemlje. Industrija je uglavnom ograničena na preradu poljoprivrednih proizvoda i jednostavniju robu široke potrošnje.
Search
povezane teme: