Sudan


Sudan zastava Sudan država u Africi
Sudan je po površini najveća zemlja u Africi, smeštena u severoistočnom delu ovog kontinenta. Glavni grad ove države je Kartum. Graniči se sa Egiptom na severu, Eritrejom i Etiopijom na istoku, Kenijom i Ugandom na jugoistoku, Demokratskom Republikom Kongo i Centralno Afričkom Republikom na jugozapadu i Libijom na severozapadu, a na severoistonu izlazi na Crveno more.

Reljef Sudana
Reljef Sudana određen je rekom Nil, njenim pritokama i dolinom oko reke. Pored jednoličnog predela koji dominira reljefom na zapadu i istoku zemlje se izdižu planine. Klima je tropska na jugu, pustinjska na severu, sa kišnim periodom od aprila do oktobra.

Površina i stanovništvo Sudana
Površina ove najveće afričke države iznosi 2.505.810 km², a broj stanovnika iznosi 27 miliona. Prestonica Kartum se brzo širi i u njoj živi 6-7 mjliona stanovnika. Poljoprivreda predstavlja najvažniju privrednu granu, koja zapošljava 80% padne snage i čini 39% GDP-a. Stalna politička nestabilnost i građanski rat između muslimana na severu i hrišćana na jugu dovode stanovništvo do ivice siromaštva. BDP je za 2004. procenjen na 1900 USD po stanovniku.
Search