Surinam


Surinam zastava Surinam država u Južnoj Americi
Surinam je država u Južnoj Americi između Francuske Gvajane na istoku i Gvajane na zapadu. Glavni grad je Paramaribo. Južnu granicu deli sa Brazilom, a na severu izlazi na Atlanski okean. Surinam se prostire na 163.270 km², a u njemu živi 438.144 stanovnika. Nezavisnost je dobio 25. novembra 1975. od Holandije.

Reljef Surinama
Južni deo zemlje je ravnica gde se ljudi bave poljoprivredom i većina stanovništva živi tu. Duž granice sa Brazilom reljef čine tropske šume i savane. Pošto se nalazi blizu ekvatora Surinam ima tropsku klimu. Na severu zemlje nalazi se jedno od najvećih veštačih jezera na svetu, koje je sagrađeno 1964. godine.

Privreda Surinama
Ekonomija mnogo zavisi od drugih zemalja. Ekonomija Surinama se bazira na indistruji boksita, koja čini više od 15% GDP. Drugi važni proizvodi ove zemlje su: šećer, nafta i rezerve zlata. Četvrtina stanovništva se bavi poljoprivredom. Njeni najvažniji parteneri su Holandija, SAD i neke karipske zemlje.

Stanovništvo Surinama
Stanovništvo Surinama čini nekoliko različitih etničkih grupa. Najveći deo stanovništva su indijskog porekla, oko 37%. To su potomci imigranata koji su se doselili iz Indije u XIX veku. Druga velika etnička grupa su mešanci belaca i crnaca, kojih ima oko 30 %, ostatak su potomci Indijanaca i doseljenika iz Evrope.
Search