Srbija


Srbija zastava Srbija država na Balkanu
Srbija je država u jugoistočnoj Evropi, na Balkanskom poluostrvu i Panonskoj niziji. U njen sastav ulaze i dve autonomne pokrajine Vojvodina i Kosovo i Metohija. Srbija se graniči na severu sa Mađarskom, na istoku sa Rumunijom i Bugarskom, na jugu sa Albanijim i Makedonijom, a na zapadu sa Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom. Glavni grad je Beograd.

Istorija Srba i nastanak srpske države
Prve informacije o srpskoj državi potiču iz VII veka i vezuju se za dinastiju Vlastimirovića. Osnivač srednjevekovne srpske države je Stefan Nemalja, veliki srpski župan. Pod Stefanom Prvovenčanim Srbija postaje kraljevina 1220. godine, a 1346. godine prerasta u carstvo, pod Stefanom Dušanom. U periodu od 1459. do 1804. je bila pod vlašću Osmanlijskog carstva.

1804. godine srpski narod počinje svoju borbu za oslobođenje od Osmanlija i počinje stvaranje moderne države pod vođstvom Đorđa Petrovića zvanog Karađorđe. Borba za savremeno društvo i nacionalnu državu trajala je skoro tri decenije i okončala se donošenjem Sretenjskog ustava 15. februara 1835.godine. Posle 1918. Srbija je kao osnivač, bila deo Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Jugoslavije. Od 1992. godine, posle raspada SFRJ sve do 2003. Srbija je činila, zajedno sa Crnom Gorom - Saveznu Republiku Jugoslaviju. Od 2003. do 2006. Srbija je bila sastavni deo Državne zajednice Srbija i Crna Gora, a proglašenjem crnogorske nezavisnosti je i sama ponovo postala samostalna država.

Površina, reljef i stanovništvo Srbije
Srbija pokriva površinu od 88.361 km². Reljef je raznovrsan. Značajan deo Srbije je u ravnicama i nižim brdima osim juga koji je planinski. Klima je takođe raznovrsna. Sever ima kontinentalnu klimu (hladne zime i vruća leta), centralna oblast je kombinacija kontinentalne i mediteranske klime, a jug ima kontinentalnu i planinsku klimu. Kroz Srbiju teče reka Dunav, važan plovni pravac koji povezuje srednju Evropu sa Crnim morem. Pored Dunava, plovne reke su: Sava, Morava i Tisa.

Teritorijalna struktuta i podeljenost Srbije
Srbija obuhvata Centralnu Srbiju i dve pokrajine Vojvodinu na severu sa glavnim gradom Novim Sadom i Kosovo i Metohiju na jugu sa glavnim gradom Prištinom. Deo teritorija Srbije, koji se nalazi izvan teritorija autonomnih pokrajina naziva se Centralna Srbija. Međutim, Centralna Srbija ne predstavlja posebnu administrativno-upravnu jedinicu i direktno je podređena republičkim vlastima. Pored toga, celokupna teritorija Srbije je podeljena na 29 okruga i teritoriju grada Beograda. Na području autonomne pokrajine Vojvodine nalazi se 7 okruga, na području autonomne pokrajine Kosovo i Metohija 5, dok se na području Centralne Srbije nalazi 17 okruga i teritorija grada Beograda. Svaki okrug se sastoji od nekoliko opština.

Kosovo i Metohija
Područje Kosova i Metohije nalazi se pod upravom misije ujedinjenih nacija. Zvanična sredstva plaćanja su dinar i evro, a misija ujedinjenih nacija - UNMIK sakuplja poreze i upravlja budžetom, a deo nadležnosti je prenela na vladu Kosova. Referendum o nezavisnosti Crne Gore održaće se u toku 2007. godine.

Etnička struktura Srbije
Prema popisu iz 2002. godine, koji ne uključuje Kosovo i Metohiju, Srbija ima 7.498.001 stanovnika. Srbi čine većinu od 82,86% stanovništva, slede Mađari 3,91%, Bošnjaci 1,82%, Romi 1,44%, Jugosloveni 1,08% i Hrvati 0,94%. Zvanični jezik je srpski. Najbrojnija religija je pravoslavna. Himna Republike Srbije je ujedno i stara himna nekadašnje Kraljevine Srbije "Bože pravde", uz unekoliko promenjen tekst. Grb Republike Srbije je grb iz doba Kraljevine Srbije iz 1882. godine i sadrži dvoglavog belog orla sa crvenim štitom na grudima na kome se nalazi beli krst sa četiri ocila (srpski krst), a iznad glava orla se nalazi kruna loze Nemanjića. Republika Srbija ima Narodnu zastavu koja je trobojka sa vodoravno položenim bojama: crvenom, plavom i bijelom. Pored narodne, postoji i Državna zastava koja je u osnovi ista kao i narodna s tim što na plavom polju stoji i mali grb Republike Srbije.

Srpska privreda je bila u kolapsu početkom devedesetih godina XX veka. Srbiji su uvedene opšte sankcije Saveta bezbednosti UN 1992. godine. Sankcije su u potpunosti ukinute 2005. godine. Osnovu privrede čini poljoprivreda i industrija. Najveći ratarski kraj je Vojvodina, gde se gaji žito, kukuruz, suncokret i soja i u manjoj meri povrtarske kulture. Najpoznatiji krompir je iz Ivanjice, paprika iz Leskovca, a kupus iz Futoga. Šumadija je poznata po voćarstvu, Vršac i Župa po vinogradima. Stočarstvo je razvijeno u Raškoj i u istočnoj Srbiji. Metohija je plodna žitnica. Kosovo je najveće nalazište lignita u Evropi. Homoljske planine su nalazište bakra. Severni deo Banata je bogat naftom i zemnim gasom/plinom. Srpska privreda prolazi kroz proces tanzicije i privatizacije i suočava se sa brojnim problemima. Najveći su visoka nezaposlenost i visoka inflacija. Stopa nezaposlenosti u Srbiji je 18%, a stopa inflacionog rasta 13.7%. Glavni ekonomski partneri Srbije su bivše sovjetske i istočnoevropske republike, Evropska unija (najviše Njemačka i Italija), Republika Srpska i Republika Makedonija. Najveći gradovi Srbije su: Beograd (1.136.786), Novi Sad (215.600), Priština (200.000), Niš (173.400), Kragujevac (146.000), Prizren (121.000) i Subotica (99.500).
Search