Sjedinjene Američke Države


SAD zastava SAD najarazvijenija država na svetu
Sjedinjene Američke Države ili SAD su država u Severnoj Americi, sa populacijom od otprilike 300 miliona stanovnika. SAD je jedna od najmoćnijih država na svetu i ekonomski i politički. Nastale su od engleskih kolonija u Severnoj Americi. Nezavisnost su dobili od Velike Britanije 4.7.1776. godine. Od tada kroz ratovanje i mirnu ekspanziju Sjedinjene Američke Države se proširuju sve do Tihog Okeana.

Istorija SAD-a
Pre dolaska Evropljana na kontinent, na području sadašnjih Američkih Država živela su razna plemena američkih starosedeoca (Poznatijih kao "Indijanci"). Nije precizno utvrđeno odakle potiču američki starosedeoci, ali se smatra se da je bar jedna grupa došla iz Sibira pre otprilike 20.000 godina. Amerikanci su dobili rat za nezavisnost uz pomoć Francuza. 1787. godine napisan je Ustav Sjedinjenih Američkih Država, koja 1789. godine uspostavlja prvu modernu demokratiju na svetu.

SAD se sastoji od 50 saveznih država
Sjedinjene Američke Države se sastoje od 50 saveznih država. Svaka savezna država ima svoju vladu koja u glavnom radi po istom principu kao federalna vlada u Vašington D.C.-ju. Svaka država ima glavni grad i državne simbole, kao i ustav i zakone. Osim saveznih država SAD broje i jedan Federalni distrikt: Distrikt Kolumbije, gdje je smešten Vašington D.C. Nekoliko ostrvskih teritorija je takođe u sastavu Sjedinjenih Država. To su: Američka Samoa, Bejkr ostrvo, Gvam, Hauland ostrvo, Džarvis ostrvo, Džonston Atol, Kingman Rif, Midvej Atol, Navasa ostrvo, Severna Marijanska ostrva, Palmajra atol, Porto Riko, Devičanska ostrva i Vejk ostrvo.

Površina, stanovništvo i reljef SAD-a
Sjedinjene Američke Države su površinom treća najveća država na svetu, posle Rusije i Kanade, sa ukupnom površinom od 9.631.418 km². Sa ovako ogromnom teritorijom, reljef Sjedinjenih Američkih Država u velikoj meri varira od jednog područja do drugog. Epalejšn i Roki planine su dva glavna planinska masiva na teritoriji Sjedinjenih Država. Stenovite planine su više i nalaze se na zapadu, dok se niže, Apalačke planine nalaze na istoku. Istočno od reke Misisipi je u glavnom šumovito. Između Misisipija i Stenovitih planina nalazi se Velika ravnica. Daleka država Aljaska se smatra arktičkom zemljom, dok se Havaji smatraju tropskim područijem.

Geofrafski položaj i klima u SAD-u
SAD imaju dugu granicu sa Kanadom i Meksikom. Granica između Kanade i Sjedinjenih Država je duga 8 893 km, a granica između Meksika i SAD-a je duga 3 326 km. Što se tiče klime, većina SAD ima blagu klimu, izuzev nekoliko područja koji imaju arktičku klimu (Aljaska), ili tropsku klimu (Florida, Havaji). Neka područja Sjedinjenih Američkih Država imaju visok rizik od urigana, tornada, i zemljotresa.
Privreda SAD-a
Sjedinjene Američke Države su trenutno privredno najjača zemlja u svetu. Privreda se odvija po kapitalističkom sistemu, ali postoje i socijalni programi, poput zdravstvene i socijalne zaštite. Ovi programi međutim nisu efikasni u poređenju sa sličnim programima u drugim privredno razvijenim državama.

Broj stanovnika SAD-a
Prema najnovijim procenama, Sjedinjene Države trenutno broje oko 293.027.571 stanovnika. Glavne etničke grupe su belci, crnci, Hispanci, azijski Amerikanci i američki starosedeoci.
Search