Slovačka


Slovačka zastava Slovačka država u Evropi
Slovačka je država u centralnoj Evropi. Zvanični naziv je Republika Slovačka, ali su u upotrebi oba termina. Graniči se sa Ukrajinom na istoku, Poljskom na severu, Češkom na severozapadu, Austrijom na jugozapadu i Mađaskom na jugu. Glavni grad je Bratislava. Površina iznosi 49.035 km², a u njoj živi 5.477.502 stanovnika. Slovačka je nastala raspadom Čehoslovačke države 1993. godine.

Reljef Slovačke
Slovačka je pretežno planinska zemlja, sa Karpatskim planinama koje se prostiru preko severnih i središnjih delova zamlje. Nizije su u Slovačkoj uglavnom koncentrisane u južnim i jugozapadnim delovima zemlje, tačnije u dolini Dunava. Među planinama se posebno ističu Tatre koje su poznati skijaški centar. Njihova jezera i kamenite udoline privlače posetioce tokom cele godine. Nad njima dominira i najviši vrh Slovačke Gerlahovski štit sa svojih 2.655 metara nadmorske visine. Pored Dunava veće doline prave Vah i Hron. Klima u Slovačkoj je umerena sa relativno hladnim letima i hladnim, vlažnim i oblačnim zimama.

Stanovništvo Slovačke
Najveći deo stanovništva su etički Slovaci kojih ima 86%. Najzastupljenija manjina su Mađari, pored njih ima i Čeha, Ukrajinaca i Nemaca. Slovačka država garantuje slobodu verispovesti, a najveći procenat njenih građana su rimokatolici.

Privreda Slovačke
Slovačka privreda prolazi kroz period tranzicije od planske ka tržišnoj privredi. Privatizacija je skoro završena, a bankarski sektor je uglavnom u rukama stranaca. Zemlja polako postaje stabilno područje za strane investicije.
Search