Singapur


Singapur zastava Sigapur grad država u Aziji
Republika Singapur je ostrvska grad-država u jugoistočnoj Aziji na jugu Malajskog poluostrva (na vrhu poluostrva Malake). Singapure znači lavlji grad a zbog njegovog strateški važnog položaja zovu ga i "Azijski Gibraltar". Grad je osnovan 1160. godine i postao važan trgovački centar jugoistočne Azije, ali ga je 1377. godine razrušila vojska javanske države Madjapahit. Nakon toga je služio isključivo kao utočište piratima. 1819. ga je zaposela Britanska Istočnoindijska kompanija, pa se vremenom razvio u jedno od najvažnijih uporišta i trgovačkih centara Britanske imperije. Godine 1965. je vlada na čelu sa Li Kuan Dževom proglasila nezavisnost.

Geografski položaj, površina i broj stanovnika Singapura
Singapur se nalazi u jugoistočnom delu Azije, u blizini ekvatora na jugu Malajskog arhipelaga. Površina 616 km² oko 4 miliona stanovnika. Reljef nije visoke nadmorske visine najviša oko 175 m, povećavaju veličinu tako što zaustavljaju prodor mora. Klima je ekvatorijalna.

Privreda Singapura
Procesom industrijalizacije postao jedna od razvijenijih zemalja. Industrija je uglavnom u vlasništvu stranaca (Amerikanaca, Nemaca). Država nastoji da veći udeo uzmu domaći ljudi među kojima ima velikih biznismena. Glavne privredne grane su brodogradnja, prerada nafte, elektrotehnika, hemijska, tekstilna, elektronska i mačinska industrija.

Search