Sirija


Sirija zastava Sirija država na Bliskom istoku
Sirija, službeno Sirijska Arapska Republika, je država u jugozapadnoj Aziji, na Bliskom istoku. Na zapadu 180 km dugom obalom izlazi na istočno Sredozemlje, a graniči se na severu sa Turskom, na istoku sa Irakom, na jugu sa Jordanom, na jugozapadu sa Izraelom i na zapadu sa Libanom. Po površini je 86. na svetu sa 185.180 km², a po broju stanovnika je 55. sa 17.585.540 stanovnika. Glavni grad je Damask.

Reljef Sirije
Zemlja se sastoji od nekoliko regija: uske obalske nizije i planinske zone na koje se nastavlja brežuljakasta visoravan sa malo padavina i vrlo oskudnom vegetacijom. Kroz istočni deo zemlje protiče reka Eufrat čije se vode koriste za navodnjavanje. Sirija je bila središte jedne od najstarijih poznatih civilizacija, Eble. Bila je deo Rimskog carstva, Vizantije.

Prvih 25 godina nezavisnosti bilo je obeleženo političkom nestabilnošću sa čestim prevratima i neuspešnim pokušajima stvaranja arapskih federacija sa Egiptom i Irakom.

Stanovništvo Sirije
Većina stanovništva su Arapi, a ima i Kurda (9%). Islam je najzastupljenija religija. Razvoj sirijske privrede usporen je zbog velike uloge države i socijalističkog modela razvoja. Sva velika poduzeća nacionalizovana su 1960. godine i suočavaju se sa problemima niske produktivnosti i neracionalnih ekonomskih odluka. Većinu izvoza čini nafta iako su sirijske rezerve relativno ograničene.
Search