Rumunija


Rumunija zastava Rumunija je država u Evropi
Rumunija je država na jugoistoku Evrope. Graniči se sa Ukrajinom i Moldavijom na severoistoku, Mađarskom, Srbijom i Crnom Gorom na zapadu i Bugarskom na jugu. Rumunija izlazi na Crno more nevelikom obalom. Rumunija se prostire na 238.391 km² i ima 22.355.551 stanovnika.

Reljef Rumunije
Veliki deo granice Rumunije sa Srbijom i Bugarskom čini reka Dunav. U Dunav se takođe uliva i Prut koji čini granicu sa Moldavijom.

Karpati dominiraju zapadnim delovima Rumunije, sa vrhovima koji dosežu i do 2500 metara, sa najvišim vrhom Moldoveanu visine 2544 metra. Najveći gradovi su glavni grad Bukurešt, zatim Brašov, Temišvar, Konstanca i Krajova.

Stanovništvo i jezici u Rumuniji
Zvanični jezik Rumunije je rumunski, romanski jezik iz italske podgrupe indoevrpskih jezika. Od manjinskih jezika, pretežno su zastupljeni mađarski i nemački jezik, a u Transilvaniji romski. U rumunskom Banatu mali broj stanovnika govori srpski.
Search