Poljska


Poljska zastava Poljska je država u Evropi
Republika Poljska je država u srednjoj Evropi. Graniči se sa Nemačkom na zapadu, Češkom i Slovačkm na jugu, Ukarajinom i Belorusijom na istoku i Litvanijom i Rusijom (Kalinjingradska oblast) na severu. Glavni grad Poljske je Varšava.

Reljef Poljske
Reljef Poljske se sastoji gotovo isključivo od Severnoevropske nizije sa prosečnom nadmorskom visinom od 173 metra. Na jugu se prostire deo planinskog lanca Karpata i Tatra, gde je najviši vrh Poljske, Rysy (2,499 m). Kroz niziju teže nekoliko velikih reka - Visla, Odra i Varta. Poljska ima oko 9300 jezera, uglavnom na severu zemlje. Mazurija je najveće i najposjećenije jezersko područje u Poljskoj. Na severu Poljska izlazi na Baltičko more. Poljska ima umerenu klimu sa hladnim, kišovitim i relativno oštrim zimama i blagim letima sa čestim pljuskovima.

Privreda Poljske
Poljska privreda u poslednjih dvadesetak godina trpi značajne promene. Posle pada berlinskog zida sprovedene su reforme radi prelaska na slobodno tržište. Strukturne promene zdravstva, obrazovanja, fondova pezionog osiguranja i državne uprave izazvale su znatne poreske pritiske, ali ipak ova zemlja uspešno prolazi kroz period tranzicije.

Stanovništvo Poljske
Stanovništvo Poljske je najgušće na jugu, a najređe na severozapadu i severoistoku zemlje. 63% ljudi živi u gradovima. 42 grada imaju više od sto hiljada stanovnika, a 6 gradova više od petsto hiljada.

Poljska je nekad pokrivala mnogo naroda, kultura i vera. II svetski rat i teritorijalni pomak na zapad homogenizovali su stanovništvo. Danas Poljaci čine 98% stanovnika, a glavne manjine su Nemci, Belorusi i Ukrainci. Poljski, koji spada u zapadnu granu slovenskih jezika, je službeni jezik. Većina Poljaka (95%) su katolici.
Search