Bobmaj


Bombaj trgovački centar Indije
Sa gotovo 12 miliona stanovnika, Bombaj predstavlja vodeći trgovački centar Indije. Poznat je i pod nazivom Mumbaj. Tačnije ovo je od 1995. godine i zvanični naziv grada, s tim što se u većini geografskih karti ne može naći pod tim imenom.

Prvi pisani zapisi o Bombaju
Prvi pisani zapisi o Bombaju potiču iz XIII veka. Medjutim, smatra se da su u tom regionu živeli ribari i ranije. Tokom istorije, ovaj grad je bio pod vlašću Portugalije, Britanije i na kraju nezavisne Indije.

Grad se prostire na površini od 438 kvadratnih kilometara. Iako izgleda kao moderna metropola, u ovom gradu 35% stanovnika živi u veoma lošim uslovima u siromašnim delovima grada.

Bombajska luka
Bombajska luka je jedna od najvećih prirodnih luka na svetu i preko nje se prevozi ogromna količina kako izvoza, tako i uvoza Indije (gotovo 30%). U Bombaju je veoma razvijena proizvodnja pamučnih materijala. Ostale razvijene industrije su: brodogradnja, hemijska industrija i industrija metala. U ovom gradu se nalazi i najstarija azijska berza, osnovana 1875. godine.

Bombaj je centar indijske kinematografije
Bombaj predstavlja središte indijske kinematografije i često se naziva Bollywood. Indijska kinematografija snimi veći broj filmova godišnje od bilo koje druge zemlje u svetu. Grad se neprestano širi i broj stanovnika se povećava stalnim imigracijama.

Najvažnije institucije u Bombaju
Važnije institucije u Bombaju su: Univerzitet u Bombaju, Institut tehnologije i veliki Muzej zapadne Indije. U gradu se takodje nalaze dva čuvena parka: Viktorija garden i Haji ali, park koje tokom citave godine poseti veliki broj turista. Jedno od veoma zanimljivih mesta u Bombaju je i nadaleko čuvena bombajska pijaca na kojoj možete kupiti bukvalno sve. Od turističkih atrakcija važno je pomenuti i plaže na Arabijskom moru, koje privlače ogroman broj turista svake godine.

Simbol Bombaja "Kapija Indije"
Glavni simbol Bombaja medjutim predstavlja "Kapija Indije", gradjevina koja ima funkciju da počeli dobrodošlicu turistima. Na ostalim gradjevinama ovog grada može se uočiti ukrštanje različitih arhitektonskih stilova, koji odražavaju uticaje različitih kultura koje su imale uticaj na razvoj ovog grada. Definitivno najveći broj gradjevina nosi obeležja evropske kulture, koja je bila dominantna u velikom delu istorije ovog grada.

Klimatske prilike u Bombaju
Ovaj grad ima veoma karakterističnu klimu. Temperature se kreću izmedju 0 u zimskom periodu i 40 stepeni Celzijusa u letnjem periodu. Monsunski vetrovi donose velike količine kiše. One padaju uglavnom u periodu od jula do septembra. Prosečna godišnja količina padavina je oko 2,2 metra na jednom metru kvadratnom.

Kako je Bombaj dobio ime?
Ime Bombaj grad je dobio od portugalskih moreplovaca. Na portugalskom jeziku to znači "vatrena luka". Zvanično ime Mombaj je dodeljeno po Hindu hramu u ovom gradu i koriste ga uglavnom samo Indijci.

Etnička struktura Bombaja
što se tiče strukture stanovništva, ovaj grad ima najdiversifikovaniju strukturu stanovništva u odnosu na sve ostale delove Indije. U skladu sa tim i broj jezika koji se govore u ovom gradu je veliki.
photo: nikkul, Craetive Commons Sharealike licenceSearch