Kito


Kito glavni grad Ekvadora
Kito je glavni grad Ekvadora sa 1.700.000 stanovnika. Nalazi se u centralnom delu Ekvadora, u zoni jake vulkanske aktivnosti, tačnije u podnožju vulkana Pičinča, na nadmorskoj visini od 2.850 metara. Nakon veće vulkanske erupcije 1666. godine, ovaj vulkan se ponovo aktivirao 1998. godine, u uzanoj dolini Anda. Obzirom na položaj i naseljenonst ovog grada, erupcije vulkana bi mogle da budu kobne po stanovništvo. Sem ove opasnosti, grad se nekoliko puta suočavao sa prilično snažnim zemljotresima.

Kito je najstariji južnoamerički grad
Ovo je najstariji od svih južnoameričkih glavnih gradova. Nastao je u prvom milenijumu nove ere. Godine 1487. ovaj predkolumbovski grad zauzele su Inke, a 1534. godine Španci.

Franjevačka Umetnička škola simbol Kita
Umetničku školu 1535. godine osnovali su franjevci i to je bila prva škola te vrste u Južnoj Americi. Godine 1822. Antonio Hoze de Sukre, jedan od vodja južnoameričke borbe protiv Španaca, je oslobodio ovaj grad.

Gradi Kito je jedan od najvećih industrijskih centara u Ekvadoru, proizvodi se tekstil i roba široke potrošnje. Grad ima nekoliko visokoobrazovnih ustanova, a 1978. godine stari deo grada, proglašen je delom Uneskove Svetske Baštine.

Građevine u Kutu su u španskom baroknom stilu
Većina gradjevina u ovom gradu je u španskom baroknom stilu. Znamenite gradjevine predstavljaju jedna katedrala i četiri crkve iz XVII veka.
photo: Oscarscl, Gnu Free Documentation LicenceSearch