Meksiko siti


Meksiko Siti grad sa najviše stanovnika i svetu
Meksiko Siti je najveći svetski grad, glavni grad i centar svih društvenih dešavanja Meksika. Populaciju grada čini čak oko 18 miliona stanovnika u gradskoj i prigradskoj zoni. U ovom gradu je sedište Vlade i svih ostalih državnih institucija Meksika. Visoka centralizacija vlasti uslovljava da se sve važnije državne odluke donose u ovom gradu.

Meksiko Siti je nastao na mestu glavnog grada asteške države
Grad je podignut na ruševinama Tenoštitlana, glavnog grada drevne azteške imperije. Sve do XVI veka ove teritorije su pod svojom vlašću držali Azteci, a potom su ih osvojili Španci i osnovali današnji Meksiko Siti, koji je tada bio glavni grad njihovih američkih kolonija. Republika Meksiko je nezavisnost stekla 1820. godine, a Meksiko Siti je postao njena prestonica.

Ubrzan razvoj u XX veku stvorio je mnogobrojne probleme
Ovaj grad je imao neverovatan rast tokom XX veka. Tako veliki i brz rast je rezultirao i mnogim problemima poput velikog zagadjenja, loših gradjevina, velikog siromaštva i sl.

Meksiko Siti se nalazi na nadmorskoj visini od 2.300 metara. U gradu vlada umerena klima i temperature nemaju velika kolebanja tokom godine. Grad se prostire na površini od oko 1.500 kvadratnih kilometara. Brzo širenje grada je dovelo do toga da on sam ,,gutač" male gradove koji su se nalazili u njegovoj blizini. Tako, oni postaju deo ove velike metropole. Najbolji primer ovakvog utapanja malih gradova u Meksiko Siti je gradić Kojoakan, koji se pre nekoliko decenija nalazio na udaljenosti od 50 kilometara od centra Meksiko Sitija.

Zocalo trg centar bivanja u Meksiko Sitiju
Z?calo je glavni trg u Meksiko Sitiju, na kome se održavaju sve veće javne ceremonije i svečanosti. Još od doba Azteka, ovo je bilo središte grada, koji je bio preteča Meksiko Sitija. Pored ovog trga, simboli Meksiko Sitija su i Alameda, veoma lep park u centru grada, Latino-američki toranj, poslovna zgrada na 44 sprata, koja je i najviša gradjevina ovog grada, i Paseo de la Reforma, bulevar širok više od 60 metara, na kome se nalazi niz spomenika, od kojih su najvažniji spomenik Benito Huarezu, bivšem predsedniku Meksika i Andjelu nezavisnosti, koji je simbol meksičkog nacionalnog identiteta.

U okviru ovog bulevara, koji se prostire na više od 400 hektara se nalazi i veliki srednjevekovni park sa fontanama, zoološkim vrtom, jezerom i srednjevekovnim zamkom. Gradnja tog zamka je počela 1783. godine i on je služio kao utvrdjenje u kolonijalnom periodu. Kasnije je bio predsednička rezidencija, a danas je Nacionalni muzej Meksika.

Trg tri kulture u Meksiko Sitiju
Jedan od najlepših trgova u Meksiku je Trg tri kulture, koji svojim delovima simbolizuje tragove azteške, latino-američke i evropsko-američke (meleske) kulture, koje su imale dominantne uloge u istoriji ovog grada i zemlje.

Kulturne građevine i spomenici kulture u Meksiko Sitiju
Meksiko Siti ima veliki broj specijalizovanih muzeja, puno univerziteta, galerija, zabavnih parkova i drugih lepih obeležja. Jedini veliki nedostatak ovog grada je velika podela na moderni i ruralni Meksiko Siti, koji je posledice prebrze urbanizacije.
Search