Sao Paolo


Sao Paolo najmnogoljudniji grad u Južnoj Americi
Sao Paolo je najnaseljeniji grad u Južnoj Americi. U gradu živi više od 10 miliona stanovnika, a sa predgradjima ova metropola broji preko 17 miliona stanovnika. Populacija u ovom gradu čini 12% ukupne brazilske populacije. Ne samo da je gusto naseljen, već ovaj grad ima i ogroman rast broja stanovnika. Smatra se da će Sao Paolo u drugoj polovini XXI veka biti najveći grad na svetu. Sao Paolo je osnovan 25. januara 1554. godine od strane jezuitskih misionara koji su došli u ovaj region da preobrate Južnoamerikance u hrišćansku veru. Ime gradu je dodeljeno po Svetom Paolu, prvom lokalnom hrišćanskom misionaru, koji je prihvatio hrišćanstvo.

Položaj Sao Paola
Sao Paolo se nalazi u jugoistočnom Brazilu na visoravni Serra do Mar. Grad leži na prosečnoj nadmorskoj visini od oko 720 metara, a kroz njega protiče i reka Tiete. Iako je grad pun oblakodera, u njemu postoji i veliki broj parkova koji predstavljaju pravi i preko potebni delić prirode na gradskom asfaltu. Sao Paolo pokriva površinu od 1.500 kvadratnih kilometara, a sa predgradjima i prigradskim naseljima više od 7.500 kvadratnih kilometara.

Sao Paolo industrijski centar Brazila
Sao Paolo je industrijski centar Brazila sa dobro razvijenom industrijom nameštaja, mašina i motornih delova. Takodje se u gradu nalaze i sedišta mnogih banaka i kompanija, posebno u Trianglu, poslovnom centru Sao Paola. Gotovo 50% ukupne proizvodnje u Brazilu dolazi iz Sao Paola i njegovih predgradja, što predstavlja pad u odnosu na ranije učešće od skoro 70%.

Znamenitosti Sao Pola
Sao Paolo je bio i ostao poznat kao intelektualno i kulturno raskršće. Danas Univerzitet u Sao Paolu, Katolički Univerzitet i Mekenzijev Univerzitet podmiruju potrebe stanovništva za obrazovanjem. Muzej moderne umetnosti i gradska biblioteka su takodje mesta na kojima se može mnogo naučiti. Anhenieta je jedna od najvećih turističkih atrakcija ovog grada. Naime, ovo je mesto gde su napravljene prve gradjevine novoosnovanog grada. Anhenietu čine kapela i misionarska kuća, koje su podigli pristigli misionari daleke 1554. godine.

Zagašenje i saobraćajna zagušenost veliki problem Sao Paola
Veliki problem Sao Paola je zagadjenje i veoma gust saobraćaj. Takodje, mala primanja velikog dela stanovništva su dovela do toga da neki delovi grada budu veoma neugledni, a da ulični kriminal u njima bude uobičajena pojava. Grad je, kao i čitav Brazil, poznat po karnevalima koji se održavaju svake godine i predstavljaju prave mamce za mnogobrojne turiste iz celog sveta.

Obzirom da je početkom XIX veka ovo bio imućni deo sveta, mnogo imigranata: Nemci, Grci, Španci, Portugalci i čak više od 200.000 Japanaca, se naselilo ovde. Oni su ranije živeli u ruralnim predelima, ali su se kasnije naselili u Sao Paolo. Zbog toga je ovo danas multikulturni grad u svakom pogledu.
Search